۱۳۹۵/۰۹/۲۰ ۰۳:۰۱ ۹۶۶
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
پایش ماهواره ای کشند سرخ

پایش ماهواره ای کشند سرخ

پایش ماهواره ای کشند سرخ


AWT IMAGE


مقدار کلروفیل a در سطح خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از شاخص های تعریف شده از تصاویر سنجنده مادیس (آکوا/ترا) و نیز تصاویر ماهواره ای Sentinel-3، استخراج گردیده و بر اساس ماه های مختلف زیر قابل رویت می باشد:


اردیبهشت 1401 سال 1400
خرداد 1401 سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال 1396
سال 1395

مطابق جدول زیر، فیلم تغییرات زمانی پدیده کشند سرخ نیز قابل مشاهده می باشد.


فروردین تا دی ماه 1397

شناسایی و پایش کشند سرخ
تولید مثل سریع فیتوپلانکتون ها را شکوفایی جلبکی یا بلوم جلبکی می‌نامند. افزایش جمعیت برخی از آنها در بسیاری از موارد منجر به شکوفایی مضر جلبکی می شود که به اختصار HABs (Harmful Algal Blooms) نامیده می شود. شکوفایی مضر جلبکی بطور کلی با عنوان کشند سرخ (Red tide) نیز شناخته می شود. شکوفایی این جلبک‌ های مضر لزوما قرمز نبوده و با توجه به نوع فیتوپلانکتون به رنگ قهوه‌ای، سبز و گاها به رنگ قرمز مایل به نارنجی ظاهر شده و تا عمق آب پیش می‌ روند. با توجه به تاثیرات مخرب کشند سرخ (موارد ذیل)، شناخت، پیش بینی و مدیریت آن امری ضروری می باشد:

  • زیانهای اقتصادی (ماهیگیری، صنعت آبزی پروری، تاسیسات آب شیرین کن)
  • آسیب های زیست محیطی (تلفات سایر آبزیان، پرندگان دریایی، مرجانها و ...)
  • تهدید سلامت انسان (سندروم های انسانی ناشی از جلبک های سمی)
  • و غیره

با توجه به ویژگی های منحصر بفرد تصاویر ماهواره ای همچون تهیه پوشش های منظم از محدوده های وسیع، قدرت تفکیک مکانی و زمانی مختلف، امکان نظارت متمرکز و مستمر، کاهش هزینه ها و غیره، می توان فرایند مطالعه و پایش پدیده کشند سرخ را در کنار روش های جاری تسهیل و سرعت بخشید.

تصاویر ماهواره ای و فنون سنجش از دور این امکان را فراهم می کنند که با تولید ترکیب های باندی متفاوت، اعمال شاخص ها و الگوریتم ها و تجزیه و تحلیل شرایط فیزیکی اقیانوس، تغییرات زمانی و مکانی فیتوپلانکتون ها در سطح آب شناسایی و ردیابی گردد. شاخص های رایج مورد استفاده در این زمینه عبارتند از: 2BDA ،NDCI RBD ،SABI ،FLH و Chl a. این شاخص ها عموما حاصل از نسبت هایی بین مقادیر بازتابش (Reflectance) یا مقادیر تابندگی (Radiance) باندهای مختلف تصاویر ماهواره ای می باشند. از مهمترین شاخص ها می توان به شاخص Chl a اشاره نمود که توسط سازمان فضایی آمریکا (ناسا) ارائه شده و مقدار کلروفیل a در سطح آب را برحسب میلی گرم بر متر مکعب نشان می دهد. کلروفیل a از مهمترین رنگدانه های گیاهی است که در همه گیاهان از جمله فیتوپلانکتون ها وجود دارد. افزایش غیر طبیعی غلظت کلروفیل a در سطح آب، حاکی از تولید مثل زیاد فیتو پلانکتون ها بوده و خطر ایجاد شکوفایی مضر جلبکی ( کشند سرخ) را اعلام می نماید. قابل ذکر است برای تعیین مقادیر حد آستانه کلروفیل a و اعلام خطر بروز کشند سرخ، تحقق موارد ذیل ضروری می باشد:

1- صحت سنجی الگوریتم های موجود با اطلاعات زمینی در محل برای انتخاب الگوریتم مناسب و بهینه سازی آن
2- جمع آوری اطلاعات کافی در خصوص نوع فیتوپلانکتون ها و میزان رشد و نمو طبیعی آنها

الگوریتم های ارائه شده توسط ناسا با اندازه گیری های مکرر بر روی سطح آب، برای چندین سنجنده کالیبره و ارائه شده است (لینک مربوطه). قابل ذکر است الگوریتم های موجود برای سطوح آبی مورد مطالعه از دقت کافی برخوردار می باشد، اما برای سایر مناطق باید با مقادیر محلی کالیبره شود. علاوه بر آن، برای اعلام وقوع کشند سرخ در منطقه، لازم است اطلاعات کافی در خصوص نحوه فعالیت انواع فیتوپلانکتون ها و میزان رشد و نمو طبیعی آنها وجود داشته باشد.


بازگشت به پایش ماهواره ای

آدرس کوتاه شده: