۱۳۹۵/۰۹/۲۱ ۰۳:۰۱ ۱۰۸۳
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
پایش ماهواره ای سبزینگی و پوشش گیاهی

پایش ماهواره ای سبزینگی و پوشش گیاهی

پایش ماهواره ای سبزینگی و پوشش گیاهی

AWT IMAGE

میزان سبزینگی و پوشش گیاهی محاسبه شده براساس هر شاخص را با انتخاب زمان مورد نظر مشاهده نمایید.

فروردین 1401 سال 1400
اردیبهشت 1401 سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال 1396
سال 1395

مقدمه : اهمیت سبزینگی و پوشش گیاهی و نقش سنجش‌ از‌ دور در پایش آن
پایش و ارزیابی وضعیت پدیده‌های سطح زمین یکی از نیازهای اساسی در بررسی تغییرات حادث شده در سطوح مختلف اعم از جهانی، منطقه‌ای و محلی است که شامل تغییرات زیست ‌محیطی، اقلیمی و ... می‌باشد. داده‌ها و اطلاعات مربوط به پوشش گیاهی در مقیاس‌های مختلف، بخش مهمی از پایگاه داده‌های مکانی مربوط به اطلاعات زیست‌ محیطی هستند و در مدل‌سازی تغییرات و حفاظت از اکوسیستم نقش مهمی دارند. پوشش گیاهی به‌عنوان شاخص مهمی برای بررسی روند رشد گونه‌های گیاهی محسوب می‌شود و بوسیله آن می‌توان اطلاعات مهم و ضروری برای توصیف سیستم‌های اکولوژیکی را به دست آورد.

روش‌های سنتی در پایش و ارزیابی پوشش گیاهی به علت زمان ‌بر و پرهزینه بودن و نیز کمبود داده و اطلاعات، به میزان کافی مؤثر نیستند. فناوری سنجش‌ از دور ماهواره‌ای روش‌ها و ابزارهای عملی و مناسبی را به لحاظ دسترسی به داده‌ها و مقرون‌ به ‌صرفه بودن، برای مطالعه تغییرات پوشش گیاهی، به ‌ویژه در نواحی با مساحت زیاد ارائه می‌کند. فناوری سنجش‌ از دور توانایی‌ های بالقوه‌ای در مشاهدات دوره‌ای و منظم در مقیاس‌ های گوناگون دارد.

یکی از راه‌های مؤثر به ‌منظور کسب چنین اطلاعاتی بررسی و تعیین شاخص‌ های پوشش گیاهی می‌باشد. امروزه شاخص‌های پوشش گیاهی مختلفی برای تعیین وضعیت و سلامت پوشش گیاهی ارائه ‌شده‌ است. با توجه به ویژگی‌ها و مزایا و معایب شاخص‌ های مختلف و با توجه به مسائل دیگری همچون کاربردی بودن برای کاربران مختلف سه شاخص NDVI ،SAVI و EVI که جزء پرکاربردترین و متداول‌ ترین شاخص‌ ها می‌باشند و به‌گونه‌ای تکمیل‌ کننده یکدیگر در مطالعات و تحقیقات مربوط به پوشش گیاهی می‌باشند به‌عنوان شاخص‌ های منتخب برای پایش میزان سبزینگی کشور انتخاب شده‌اند.
آدرس کوتاه شده: