۱۳۹۵/۰۹/۲۲ ۰۳:۰۱ ۱۸۷
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
ژئومورفولوژی - سمنان

ژئومورفولوژی - سمنان

تصویر ماهواره ای زیر، پدیده ژئومورفولوژیکی موجود در استان مورد نظر را نشان می دهد.

استان سمنان بازگشت
•••
ژئومورفولوژی استان سمنان،  <strong class='sis-keyword'>پایش ماهواره ای زمین</strong> پرتال سنجش از دور

چرخش قلم مو با رنگهای ناب بر روی بوم عظیمی به وسعت بزرگترین بیابان ایران، نقاشی مسحور کننده ای را در دشت کویر ایران پدید آورده است. این بیابان که در حدود 300 کیلومتری شرق و جنوب شرقی تهران قرار دارد. از دیدگاه یک زمین شناس، ده ها میلیون سال پیش، اقیانوسی اشباع از نمک بوده است. تبخیر آب های این اقیانوس، منجر به ایجاد لایه های نمک به ضخامت 6 الی 7 کیلومتر گردید. به جهت چگالی کم نمک، این لایه های نمکی در طی میلیون ها سال بعد، لایه های رویی خود را به بالا رانده و گنبدهای نمکی را که به وضوح در سمت شمال شرق این تصویر خودنمایی می کنند را ایجاد نمودند. نهایتاً، عملکرد فرسایش باد در طی هزاران سال، نقاشی بی نظیر فوق را پدید آورده است. در تصویر ماهواره ای فوق، پدیده های ژئومورفولوژیکی متعددی نظیر پلایاها، باتلاق های نمکی (salt marsh)، پهنه های گِلی (mud flat) و گنبدهای نمکی به همراه لندفرم های تکتونیکی، چین خوردگی و شکستگی دیده می شوند.
تاریخ تصویر : شهریور 95
تصویر ماهواره ای : لندست 8
سنجنده : OLI
شماره تصور : 036-162
ترکیب باندی : 3-5-7
مکان : جنوب سمنان

•••
ژئومورفولوژی استان سمنان،  <strong class='sis-keyword'>پایش ماهواره ای زمین</strong> پرتال سنجش از دور
در تصویر فوق، پدیده هایی همچون پهنه های نمکی و گلی (شرق تصویر)، تپه های شنی که از مرکز به سمت شرق کشیده شده و پلایا به رنگ فیروزه ای در سمت شمال غربی تصویر دیده می شوند.
تاریخ تصویر : شهریور 95
تصویر ماهواره ای : لندست 8
سنجنده : OLI
شماره تصور : 036-162
ترکیب باندی : 7-4-3
مکان : جنوب سمنان
•••
ژئومورفولوژی استان سمنان،  <strong class='sis-keyword'>پایش ماهواره ای زمین</strong> پرتال سنجش از دور
نمایی باشکوه از چین خوردگی های گسلی شده در دشت کویر که نمونه ای منحصر به فرد از لندفرم های تکتونیکی در کل سیاره زمین است. استان سمنان
تاریخ تصویر : تیر 95
تصویر ماهواره ای : لندست 8
سنجنده : OLI
ترکیب باندی : 3-4-7
استان : سمنان
•••
ژئومورفولوژی استان سمنان،  <strong class='sis-keyword'>پایش ماهواره ای زمین</strong> پرتال سنجش از دور

یکی از گنبدهای نمکی استان سمنان را در دشت کویر ملاحظه می کنید. گنبدهای نمکی از جمله پدیده های ژئومورفولوژیکی تکتونیکی محسوب می شوند. این ساختارها با توجه به خاصیت شکل پذیری نمک و حرکت آن به طرف سطح زمین ایجاد می شوند و چین های دیاپیری زیبایی را پدید می آورند.
تاریخ تصویر : تیر 95
تصویر ماهواره ای : لندست 8
سنجنده : OLI
ترکیب باندی : 2-4-7
استان : سمنان

•••
آدرس کوتاه شده: