۱۳۹۵/۰۹/۲۲ ۰۳:۰۱ ۱۵۷
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
ژئومورفولوژی - همدان

ژئومورفولوژی - همدان

تصاویر ماهواره ای زیر، پدیده های ژئومورفولوژیکی موجود در استان همدان را نشان می دهد.


استان همدان بازگشت

فروچاله ها (Sink holes) یا فروریزش های حفره ای عمیق، از پدیده های ژئومورفولوژیکی کارستی هستند که پراکندگی چشمگیری در سنگ های (کربناته) آهکی در ایران دارند. با توجه به اثرات تخریبی که این پدیده بر روی سازه های مهندسی و بخصوص در نواحی مسکونی می تواند ایجاد کند، از نظر زمین شناسی مهندسی، ژئوتکنیک و زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته و در گروه بلایای طبیعی رده بندی می شود. با توجه به نحوه شکل گیری شان، فروچاله ها در چند دسته معرفی می گردند که دو نوع مهم آن به شرح زیر است:

  1. فروچاله های کارستی انحلالی (Solution Sinkhole): در اثر انحلال بخشی از سنگ های کارستی بر جا ایجاد می گردند.
  2. فروچاله های فرونشستی (Subsidence Sinkhole): در اثر گسیختگی خاک، روی آهک کارستی زیرین رخ می دهند.
  3. فرو چاله های فروریزشی (Collapse Sinkhole): عامل اصلی ایجاد این نوع فرو چاله ها در زیر سطح زمین است. به عنوان مثال، به علت برداشت بی رویه ی آب های زیرزمینی، سنگ های کارستی یا خاک، روی سنگ های کارستی بطور ناگهانی ریزش می کنند.

فروچاله های فرونشستی و فروریزشی می توانند حادثه ساز بوده و باعث خسارات مالی و جانی شوند.


ژئومورفولوژی استان همدان،  <strong class='sis-keyword'>پایش ماهواره ای زمین</strong> پرتال سنجش از دور
تصویر فوق : منطقه موجود در کادر قرمز در تصویر زیر بزرگتر شده است.

ژئومورفولوژی استان همدان،  <strong class='sis-keyword'>پایش ماهواره ای زمین</strong> پرتال سنجش از دور
فروچاله ها را می توان با فناوری سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک مکانی بالا مطالعه نمود. در تصویر ماهواره ای فوق، فروچاله های بزرگنمایی شده حاوی سنگ های کربناته منطقه قلی آباد در شرق و شمال شرق شهر کبودر آهنگ واقع در استان همدان نشان داده می شود.

با توجه به اینکه کشور ما ایران در ناحیه خشک و نیمه‌ خشک واقع شده ؛ بارش کم و میزان تبخیر بالا سبب مسائل بحرانی و اساسی می شود. لذا باید برای مدیریت صحیح همین مقدار آبی که در اختیار داریم، تدبیری اندیشیده شود. استفاده بی رویه از سفره های آب زیرزمینی هم مشکل بی آبی را جدی تر می کند و هم می تواند منجر به بلایای طبیعی نطیر فرونشست و فروچاله گردد.
در خشکسالی های سالهای اخیر، استان همدان نیز بی نصیب نمانده و دشت های فامنین، کبودرآهنگ و قهاوند واقع در شمال استان همدان به شدت با افت آب های زیر زمینی روبرو شده اند. طبق نظر کارشناسان، سطح آب های زیرزمینی دشت کبودرآهنگ در دوره 32 ساله حدود 28 متر افت داشته است و هر ساله در این دشت به طور میانگین یک متر و 72 سانتی متر کاهش سطح آب وجود دارد.
تاریخ تصویر ماهواره ای : 19 مهر 1395
ترکیب باندی تصویر : مرئی
مکان : منظقه قلی آباد واقع در شرق و شمال شرق شهر کبودر آهنگ در استان همدان

آدرس کوتاه شده: