۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۰۳:۰۱ ۶۸۰
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
پایش ماهواره ای تغییرات شهری

پایش ماهواره ای تغییرات شهری

پایش ماهواره ای تغییرات شهری

پایش ماهواره ای تغییرات شهری

AWT IMAGE

مقدمه

شهر کرج مرکز استان البرز یکی از کلان‌ شهرهای کشور ایران به‌شمار می‌آید. شهر کرج پس از تهران بزرگترین شهر مهاجرپذیر ایران بوده و جمعیت این شهر نسبت به سایر شهرهای بزرگ ایران جوان‌تر است (وبگاه رسمی شهرداری کرج). یکی از مهمترین دلایل مهاجر پذیر بودن شهر کرج، نزدیکی این شهر به کلان شهر تهران به عنوان پایتخت کشور می باشد، بیشترین ساخت و ساز انجام شده در کشور طی دهه های اخیر در استان البرز بوقوع پیوسته است.
ساختار شهر متناسب با نوع فعالیت های انسان شکل می گیرد. فعالیت انسان در محیط شهری موجب بوجود آمدن تغییرات پیوسته ای در سطح شهر و محیط اطراف آن می گردد. بنابراین شناخت تغییرات حادث شده در فضای شهر، حائز اهمیت است. حاصل فعالیت های انسان در سطح شهر کالبد شهری را می سازد که نشانگر فرهنگ و هویت آن مردم است. با تغییر کالبد شهر، هویت شهر نیز تغییر می یابد. همانطور که کالبد هر شهر بیانگر سیر تحول آن شهر است. در عین حال شهر به عنوان یک سیستم پویا عمل می نماید. شهر دارای ورودی و خروجی هایی است و اجزاء آن در ارتباط با یکدیگر بوده و بر یکدیگر اثر می گذارند.

سطح شهر بوسیله کاربری های مسکونی، تجاری، خدماتی یا گاه صنعتی و نیز فضاهای سبز پوشیده شده اند و گستره هر کدام از این کاربری ها با توجه به نقش شهر تعیین می گردد. با تغییر نقش شهر، ابعاد و موقعیت هر کدام از این کاربری ها نیز تغییر می نماید. آگاهی از اندازه، موقعیت و نیز تغییرات این کاربری ها برای مدیران و برنامه ریزان شهری، در امر مدیریت و برنامه ریزی شهر بسیار ضروری است. مدیران و برنامه ریزان شهری با شناخت ساختار کالبدی شهری و تغییرات آنها، به روند و عوامل این تغییرات پی برده و آنها را تحت کنترل خود در می آورند. بدین منظور کسب اطلاعات متنوع از شهرها از ضروریات انجام مطالعات شهری به حساب می آید. جمع آوری اطلاعات شهری از طریق مراجعه به محل یا بکارگیری عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای تأمین می گردد. تصاویر ماهواره ای با توجه به قابلیت های خود در علم سنجش از دور، نقش بسزایی در این امر دارند.
تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک مکانی بسیار بالا، امکان مطالعه ساختارهای درون شهری را فراهم می نمایند. این مسئله موجب شده که تفکیک و دسته بندی مناطق شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای در نقشه های بزرگ مقیاس به مناطق مسکونی، صنعتی، خدماتی و تجاری و غیره ممکن گردد. با انتخاب تاریخ مورد نظر، تغییرات شهری حاصل و نقشه های تولید شده با کمک تصاویر ماهواره ای را مشاهده نمائید.

بازگشت به پایش ماهواره ای

آدرس کوتاه شده: