۱۳۹۵/۰۹/۲۲ ۰۳:۰۱ ۲۰۰
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
ژئومورفولوژی - خوزستان

ژئومورفولوژی - خوزستان

تصاویر ماهواره ای زیر، پدیده های ژئومورفولوژیکی موجود در استان خوزستان را نشان می دهد.استان خوزستان بازگشت

خور (Bay) ، به شاخه‌ای از دریا گفته می‌شود که به خشکی داخل شده باشد. به بیان دیگر، خور آب ساحلی نیمه بسته ای است که با دریای آزاد ارتباط دارد و در حقیقت خلیجی بسیار کوچک است. این شبکه های شاخه ای (dentritic) و زیبا، بر اثر جزر و مد دریا، شیب زمینی و یکنواختی سنگ های منطقه ایجاد می شوند. جنوب استان خوزستان، سرزمین این پدیده های ژئومورفولوژیکی مهم است. خورها مانند رگ ها در طبیعت این بوم جاری اند و آنچنان که رگ ها اتصال اندام ها به قلب هستند، خورها با رگه های شاخه ای خود بخش ها، محله ها و شهرهای منطقه را به دریا متصل می کنند.
خور موسی شاخص ترین نمونه از پدیده های ژئومورفولوژیکی ساحلی پهنه های گلیِ جزر و مدی است که در شمال غرب خلیج فارس و در جنوب استان خوزستان واقع شده است. الگوی شاخه درختی آن، از معمول ترین الگوهای ایجاد شده در چنین ساختارهای ژئومورفولوژیکی است که به دلیل پخش جریانهای جزر و مدی در مناطق پست و هموار ایجاد می شود. در صورتی که پخش آب در نواحی شیب دار یا دارای گسلش و ضعف ساختاری باشد، عملکرد فرسایش اشکال دیگری از این الگوهای زهکشی را به وجود خواهد آورد. خور موسی، به دلیل فرم منحصر بفرد هیدرولوژیک خود، یکی از گسترده ترین زیستگاه های ساحلی و بزرگترین شبکه ی شاخه ای خورهای کشور را تشکیل می دهد. این شبکه بخاطر امکاناتی که بوجود می آورد موجب شده که این منطقه، به یکی از قطب های مهم صنعت کشور تبدیل شود.
خور موسی را در تصویر ماهواره ای لندست OLI، می بینید. بخش اعظم این تصویر، زمین و آب بکر و دست نخورده ای است که هنور فعالیتهای انسانی چهره ی طبیعی آن را نخراشیده است. اما وجود دو بندر مهم و مراکز صنعتی نظیر مجتمع پتروشیمی بندرامام خمینی در کنار این خور، ایجاب می کند تا برای حفظ و نگهداری این نعمت مفید و زیبای طبیعی، مراقبت های زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد. مبادا روزی فرا رسد که اکوسیستم طبیعی این پدیده ی جغرافیایی زیبا در خطر باشد و افسوس سودی در بر نداشته باشد!!

ژئومورفولوژی استان خوزستان،  <strong class='sis-keyword'>پایش ماهواره ای زمین</strong> پرتال سنجش از دور
تصویر لندست OLI به شماره 039-165 ، با ترکیب باندی 3-4-5
تاریخ تصویر : بهمن 95
تصویر ماهواره ای : لندست 8
سنجنده : OLI
شماره تصور : 039-165
ترکیب باندی : RGB=543
مکان : جنوب بندر ماهشهر و بندر امام خمینی
استان : خوزستان

آدرس کوتاه شده: