۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۰۳:۰۱ ۱۱۸۳
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
اهمیت نقشه های پوشش و کاربری اراضی

اهمیت نقشه های پوشش و کاربری اراضی

نقشه های پوشش و کاربری اراضی

AWT IMAGEمقدمه

شناخت محیط طبیعی و آگاهی از توان و ظرفیت های منابع آن از دیرباز برای انسان اهمیت داشته است به همین دلیل از همان زمان، انسان با استفاده از وسایل ابتدایی به بررسی محیط اطراف خود می پرداخته و وضعیت منابع اطراف خود را بر روی مواد مختلف ثبت می کرده است. سنگ نگاره های باقی مانده از او بر روی دیوار محیط غارها موید این موضوع است. چرا شناخت و آگاهی از محیط از گذشته تاکنون برای انسان مهم بوده است؟ داشتن اطلاعات و آگاهی از وضعیت محیط، توزیع و پراکندگی جغرافیایی منابع و ثروت های آن بهمراه علم و دانش چگونگی بهره برداری از زمین، سبب توانمند شدن او در نحوه برخورد و استفاده مطلوب از این منابع می گردد.

AWT IMAGE

با داشتن اطلاعات بروز و منظم از محیط و وضعیت پدیده های سطح زمین می توان با رعایت معیارهای استفاده درست از منابع و بدون تخریب محیط، به فعالیت های مختلف در حوزه های کشاورزی، صنعت، دامداری، خدمات و بازرگانی، حمل و نقل و غیره دست زد و زندگی توام با رفاه و آسایش را تجربه نمود.
یکی از راه های دستیابی به اطلاعات از وضعیت سرزمین تولید نقشه های پوشش و کاربری اراضی است. نقشه های کاربری و پوشش اراضی علاوه بر نشان دادن ظرفیت های وضعیت فعلی سرزمین، برحسب زمان تهیه، اطلاعات مفیدی را از وضعیت پوشش اراضی در گذشته در اختیار متخصصین قرار داده و بدین طریق آنها علاوه بر مطالعه روند تخریب منابع محیطی از گذشته تا حال، می توانند برای استفاده درست از این منابع در آینده مطابق با نیاز جوامع برنامه ریزی کنند.

AWT IMAGE
در تهیه نقشه پوشش و کاربری اراضی فوق از تصاویر لندست OLI استفاده شده است.

با پیشرفت بشر در زمینه شیوه تولید نقشه های موضوعی همچون پوشش اراضی، ابزارها و روش های مختلفی برای تحقق این مهم ابداع شده است؛ اما تجربیات بیش از 4 دهه گذشته در این زمینه نشان می دهد که استفاده از تصاویر ماهواره ای و پردازش آنها توسط فناوری سنجش از دور، جایگاه بسیار مهمی را داشته و می توان ادعا نمود که تنها ابزار موثر و مفید به منظور جمع آوری داده به طور اقتصادی و در ابعاد وسیع، استفاده از تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک مکانی متنوع می باشد.

AWT IMAGE

در حال حاضر با توجه به ویژگی های تصاویر ماهواره ای برحسب نیاز و درخواست کاربران مختلف، می توان انواع نقشه های کاربری و پوشش اراضی را در مقیاس های محلی، ناحیه ای و ملی همراه با جزئیات مختلف تولید نمود. امروزه سازمان ها و ارگان های مختلفی در بخش های خصوصی و دولتی در خصوص تهیه نقشه های پوشش و کاربری اراضی فعالیت دارند.

بازگشت به پایش ماهواره ای

آدرس کوتاه شده: