۱۳۹۵/۰۹/۲۲ ۰۳:۰۱ ۱۶۹
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
ژئومورفولوژی - استان گلستان

ژئومورفولوژی - استان گلستان

تصاویر ماهواره ای زیر، پدیده های ژئومورفولوژیکی موجود در استان گلستان را نشان می دهد.


نمونه هایی گسل درونه واقع در استان گلستان بازگشت
•••

پدیده ژئومورفولوژیکی گل فشان از زیباترین پدیده های طبیعی است که از دیدگاه زمین شناسی ساختمانی، زمین شناسی اقتصادی و نیز از جنبه بهداشت و درمان قابل توجه می باشد.

پراکندگی این لندفرم ها در ایران، در زون فرورانش مکران واقع در ساحل دریای عمان (واقع در استان هرمزگان) و نیز در استان گلستان در حاشیه ساحل خزر می باشد. گل فشان های استان گلستان ارتباط نزدیکی با منابع نفت و گاز در منطقه نشان می دهند که در این رابطه می توان به گل فشان های قارنیارق تپه، نفتلیجه و اینجه اشاره کرد که همگی با خروج گاز، آب حاوی کلرید سدیم و مواد هیدروکربوری فعال می باشند.گل فشان نفتلیجه در شمال شرق منطقه گمیشان، با مواد نفتی همراه بوده و تپه ای را در وسط یک دشت صاف از خمیر گلی، نفتی ایجاد کرده و فعالیت گازی بالایی دارد.
گل فشان قارنیارق تپه، که در زبان محلی به معنی شکم پاره و بیانگر شکافت شکم زمین و فوران مواد درونی آن است، با قطری در حدود 600 متر بزرگترین گل فشان استان گلستان است که رسوبات نمکی، گاز متان و مواد نفتی از آن خارج می شود. این گل فشان با قطر خارجی 700 متر در فاصله 29 کیلومتری شمال شرقی گمیشان و در 12 کیلومتری شمال غربی آق قلا واقع شده است. همان طور که در تصویر ماهواره ای از این گل فشان مشاهده می شود، این لندفرم از نظر ریخت شناسی شامل یک حلقه خارجی (بخش قدیمی تر) و یک بخش داخلی (مخروط جوان تر) می باشد که بین آن ها به وسیله آب پرشده است. این گل فشان با دو گل فشان مهم منطقه در راستای یک خط قرار دارند که بیانگر، تبعیت گل فشان ها از ساختارهای خطی تکتونیکی مثل گسل ها و یا محور تاقدیس ها می باشد.

ژئومورفولوژی استان گلستان،  <strong class='sis-keyword'>پایش ماهواره ای زمین</strong> پرتال سنجش از دور
شکل 1 : عکس گل فشان قارنیارق تپه در 12 کیلومتری شمال غربی شهر آق قلا ، استان گلستان.
•••
ژئومورفولوژی استان گلستان،  <strong class='sis-keyword'>پایش ماهواره ای زمین</strong> پرتال سنجش از دور
تصویر ماهواره ای Geoeye از پدیده زمین شناسی گل فشان قارنیارق تپه در تاریخ 1395/9/7
با توجه به اخبار احداث اولین مجموعه گل درمانی در شهرستان گمیشان، امید می رود که از این جاذبه طبیعی مهم در کشور در جهت گسترش صنعت توریسم استفاده شود. البته این امر مستلزم معرفی اینگونه پدیده های ژئومورفولوژیکی و شناخت اهمیت آنها برای مردم می باشد. انتظار می رود با مدیریت بهینه و درست از آسیب دیدن این پدیده های طبیعی جلوگیری گردد. متاسفانه، در سالهای گذشته، گل فشان اینجه در 26 کیلومتری شمال آق قلا و در کنار تالاب اینجه برون، به دلیل حفر چاه های متعدد در حاشیه تالاب برای بهره برداری از ید، غیرفعال گردیده است.

آدرس کوتاه شده: