۱۳۹۵/۰۹/۲۰ ۰۳:۰۱ ۱۳۱۵
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
پایش ماهواره ای دریاچه های هامون سیستان

پایش ماهواره ای دریاچه های هامون سیستان

پایش ماهواره ای دریاچه های هامون سیستان

آدرس کوتاه شده: