۱۳۹۵/۰۹/۱۳ ۰۳:۰۱ ۲۶۷
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
پایش ماهواره ای بدنه های آبی کشور در سال 1395

پایش ماهواره ای بدنه های آبی کشور در سال 1395

پایش ماهواره ای بدنه های آبی کشور در سال 1395

جدول زیر، بدنه آبی محاسبه شده در ماه های سال 1395 را نشان می دهد.

AWT IMAGE

شهریور 1395

رودخانه‌ ها و دریاچه‌ ها بخش مهمی از چرخه هیدرولوژیکی آب را تشکیل داده و یک منبع مهم برای زندگی بر روی زمین می‌باشند. تولید محصولات کشاورزی و توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها وابسته به منابع آبی هر کشور و مدیریت درست آن است. همان‌طور که میدانیم، بیشتر شهرهای دنیا در اطراف منابع آب شیرین ساخته‌ شده‌اند (دریاچه‌ ها و رود ها)، از این‌ رو خشک شدن منابع آب باعث بحرانی شدن مسائلی مانند مشکلات بهداشتی، روانی و مهاجرت در مناطق مختلف گردیده است.

آدرس کوتاه شده: