۱۳۹۵/۰۹/۱۳ ۰۳:۰۱ ۲۰۲
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
پایش ماهواره ای دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان در سال1397

پایش ماهواره ای دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان در سال1397

پایش ماهواره ای دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان در سال 1397

AWT IMAGE

پایش ماهواره ای دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان در حال حاضر با استفاده از تصاویر ماهواره ای و با کمک فناوری سنجش از دور در فواصل منظم انجام شده و سطوح آبی آنها استخراج می گردد. نتایج حاصل به تفکیک ماه های 1397 برای علاقه مندان ارائه گردیده است. همچنین نمودار تغییرات سطح دریاچه های مذکور در یک دوره 40 ساله (از تیر 1355 الی مرداد 1395) رسم شده و در ذیل مشاهده می گردد.
 

مهر 1397
اردیبهشت 1397 آبان 1397
خرداد 1397 آذر 1397
تیر 1397 دی 1397
مرداد 1397 بهمن 1397
شهریور 1397 اسفند 1397
 دریافت فیلم پایش سطح آب دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان از سال 1355 تا 1397

بازگشت به پایش ماهواره ای

آدرس کوتاه شده: