۱۳۹۵/۰۹/۲۰ ۰۳:۰۱ ۹۴۶
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
پایش ماهواره ای رطوبت خاک

پایش ماهواره ای رطوبت خاک

پایش ماهواره ای رطوبت خاک

AWT IMAGE

.
SMAP AMSR-2 SMOS

•••

تحلیل نقشه های رطوبت خاک ماهواره ای
گزارش تحلیلی نقشه ی رطوبت خاک 11 شهریور 98

مقدمه

رطوبت خاک که به معنی حجم آب (برحسب مترمکعب) در واحد حجم خاک (بر حسب مترمکعب) می باشد از جمله مهمترین داده های سطح زمین می باشند که در مطالعات مربوط به چرخه ی آب جهانی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در حقیقت رطوبت خاک در تبادل انرژی ما بین دو لایه ی زمین و اتمسفر نقش مهمی را ایفاء می نماید.
پایش رطوبت خاک،  <strong class='sis-keyword'>پایش ماهواره</strong> ای زمین پرتال سنجش از دور
ضرورت و اهمیت پایش رطوبت خاک:
با تخمین و برآورد میزان رطوبت خاک، می توان با دقت بیشتری وضعیت تغییرات اقلیم جهانی و نیز وقوع بلایای طبیعی (به ویژه بلایایی مانند سیل، خشکسالی و زمین لغزش) را در آینده پیش بینی نمود. ازگذشته، رطوبت خاک با استفاده از ابزار های موجود در ایستگاه های هواشناسی کشاورزی اندازه گیری می شده است؛ اما این داده ها از توزیع مکانی مناسبی برخوردار نیستند؛ بنابراین بایستی از روش ها نوین مبتنی بر فناوری های جدید استفاده کرد.

نقش فناوری فضایی/ سنجش از دور در تخمین رطوبت خاک:
تصاویر ماهواره ای به دلیل ویژگی های منحصر بفرد خود همچون، وسعت محدوده تصوبرداری، تواتر زمانی بالا، چند طیف بودن و غیره نقش مؤثری را در تولید لایه های اطلاعاتی برای ایجاد مدل های برآورد رطوبت خاک ایفا می کنند. در طی دو دهه ی اخیر، تخمین های رطوبت خاک از طریق تصاویر ماهواره ای در توسعه ی مطالعات در حوزه ی چرخه ی آب جهانی بسیار موثر بوده اند. در این بخش از پرتال سنجش از دور که اختصاص به محصولات پایش ماهواره ای زمین دارد، ‌داده های رطوبت خاک ماهواره ای مربوط به ایران تهیه و درج خواهد شد.

کاربردها و دستگاه های بهره بردار:
اطلاعات بدست آمده از پردازش تصاویر ماهواره ای، می تواند توسط وزارت کشاورزی و سازمان هواشناسی جهت مطالعات و مدیریت خشکسالی، وزارت نیرو به منظور مطالعه و مدیریت سیل و پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برای مطالعه ی زمین لغزش مورد استفاده قرار گیرد.

دوره زمانی تولید نقشه رطوبت خاک:
نقشه ی رطوبت خاک در مقیاس ملی مربوط به گذر ماهواره ای بر فراز ایران به شکل هفتگی در پرتال سنجش از دور سازمان فضایی ایران قرار خواهد گرفت.

استفاده از تصاویر ماهواره ای به دلیل وسعت و پوشش مناسبی که می توانند فراهم کنند، نقش مؤثری در ایجاد مدل های برآورد رطوبت خاک دارند. در طی دو دهه ی اخیر، تخمین های رطوبت خاک از طریق تصاویر ماهواره ای نقش مؤثری در توسعه ی مطالعات در حوزه ی چرخه ی آب جهانی ایفاء نموده اند.

بازگشت به پایش ماهواره ای

آدرس کوتاه شده: