۱۳۹۵/۰۹/۲۱ ۰۳:۰۱ ۱۱۸۲
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
پایش ماهواره ای دمای سطح دریا SST

پایش ماهواره ای دمای سطح دریا sst

دمای سطح دریا ( sst)، دمای آب در نزدیکی سطح فوقانی دریا است که نقش مهمی در فعالیت های سیستم جوی، زندگی آبزیان، جریانات دریایی، میزان شوری و دیگر خصوصیات آب دریاها دارد. sst یکی از پارامترهای پرکاربرد در مطالعات مربوط به اقیانس شناسی و اتمسفر می باشد.

دمای سطح آب،  <strong class='sis-keyword'>پایش ماهواره ای زمین</strong> پرتال سنجش از دور


دایره المعارف سنجش از دور


فروردین 1401 سال 1400
خرداد 1401 سال 1399
سال 1398

برآورد دمای سطح آب با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS

Sea Surface Temperature

مقدمه
دمای سطح دریا ( sst)، دمای آب در نزدیکی سطح فوقانی دریا است که نقش مهمی در فعالیت های سیستم جوی، زندگی آبزیان، جریانات دریایی، میزان شوری و دیگر خصوصیات آب دریاها دارد. sst یکی از پارامترهای پرکاربرد در مطالعات مربوط به اقیانس شناسی و اتمسفر می باشد. این نوع از دما می تواند اثرات قابل توجهی بر اکوسیستم های دریایی و زندگی جوامع انسانی حواشی این دریاها داشته باشد.

ضرورت و اهمیت موضوع پایش
پایش دمای هر نقطه از سطح آب دریاها و اقیانوس ها و دسترسی به تغییرات لحظه ای برای حوزه های مختلف مربوط به امور دریاها بسیار با اهمیت است. دسترسی متخصصین، محقیقن و پژوهشگران در حوزه منابع آب دریاها به اطلاعات تولید شده از sst باعث می شود تا بتوان مطالعات مربوط به تغییرات اقلیمی مناطق مختلف، پیش بینی طوفان های شدید، ردیابی جریان های آبی، ردیابی و تشخیص محل اجتماع ماهی ها و بسیاری از موارد دیگر را با دقتی نسبی انجام و مورد پیگیری قرار دهند. با توجه وسعت آب های روی سطح کره زمین، امکان اندازه گیری دمای آب در این سطح وسیع با وسایل و تجهیزات دستی و یا با استفاده از بویه ها کاری سخت و بسیار پرهزینه است. امروزه برای اندازه گیری و سنجش دمای سطح آب دریاها از تصاویر ماهواره ای که ابزاری مناسب و کارآمد در این زمینه هستند استفاده می شود.

نقش فناوری فضایی/سنجش از دور
با توسعه و پیشرفت فناوری های ماهواره های منابع زمینی و بدنبال آن توسعه و ارتقاء توانایی ‎های سنجنده ها در ثبت و سنجش ویژگی های پدیده های مختلف، کاربردهای متعددی در حوزه های منابع زمین فراهم شده است. امروزه برآورد دمای سطحی آب دریاها از تصاویر ماهواره ‎ای امکانپذیر شده و این برآورد به صورت غیر مستقیم و بر اساس خصوصیات حرارتی و تابشی اجسام و قوانین فیزیکی است. در زمینه برآورد و تعیین دمای سطح آب از ماهواره های مختلف، روش های متنوع ارائه گردیده که اساس این روش ها بر پایه جذب انرژی در محدوده مادون قرمز استوار است (شکل 1).


منحنی رفتار طیفی آب، گیاه و خاک، پایش ماهواره ای زمین، پرتال سنجش از دور

شکل 1: منحنی رفتار طیفی آب، گیاه و خاک


برای محاسبه sst (دمای سطح آّب دریا) پس از آماده نمودن تصاویر، پیش پردازش های لازم ازجمله زمین مرجع نمودن داده ‌های اپتیکی و حرارتی ماهواره‌ای سنجنده MODIS با قدرت تفکیک مکانی 1*1 کیلومتر مربع و برآورد دمای درخشندگی برای باند های 31 و 32 این سنجنده صورت گرفت. با توجه به این موضوع که ابرها دارای حرارت پایینی هستند و در نقشه های نهایی حداقل دما را به خود اختصاص می دهند، از الگوریتم حذف ابر بر روی تصاویر استفاده شد. پس از حذف ابر دمای سطح آب با الگوریتم پنجره مجزا محاسبه گردید.

کاربردها و دستگاه های بهره بردار
دمای سطح آب دریاها، اقیانوس ها و دریاچه ها یکی از شاخص های سنجش ویژگی های اقیانوس شناسی و هواشناسی است، به طوری که در مسائل اقیانوس شناسی، هواشناسی، ماهیگیری و سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های دریایی نقش مهمی ایفا می کند. در اقیانوس شناسی از تحلیل دمای سطح آب برای مطالعه دینامیک دریا و در هواشناسی در مسائل پیش بینی هوا و در شیلات و ماهیگیری برای تعیین نواحی تجمع ماهیان بهره می برند. همچنین تغییرات و دگرگونی های غیرعادی دمای آب عاملی در شناخت دگرگونی های اقلیمی محسوب می شود. در حقیقت آگاهی از توزیع زمانی و مکانی دمای سطح آب برای کاربرد های مختلف، از جمله مطالعه جریان دریاها و پیش بینی بودجه انرژی بسیار ارزشمند است.

دوره زمانی تولید محصول
تصاویر سنجنده MODIS از دو ماهواره AQUA و TERRA بصورت روزانه در مرکز فضایی ماهدشت اخذ می گردد. محصول sst را می توان صورت در سطح آب های شمال و جنوب کشور مورد پایش قرار داد؛ اما با توجه به وضعیت جوی غالب بر کشور و ابری بودن تصاویر در ماه های سرد سال تهیه این نقشه ها با محدودیت مواجه است. نسخه گرافیکی محصولات مذکور در سایت سازمان فضایی / پایش ماهواره ای زمین قابل ملاحظه می باشد.

بازگشت به پایش ماهواره ای

آدرس کوتاه شده: