چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰ ۸۶۴
چچ

Terra

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

TERRA/AQUA

اپراتور ماهواره سازمان فضایی آمریکا (ناسا)
شروع ماموریت 18.12.1999
ماهواره بر Atlas-Centaur IIAS rocket.
کشور سازنده محصول مشترک، آمریکا، کانادا و ژاپن
تعداد باند 36
توان تفکیک مکانی باندها باند 1 و 2 برابر 250 متر
باند 3 تا 7 برابر با 500 متر
باند 8 تا 36 برابر 1000 متر
ارتفاع مدار [km] 705
زاویه انحراف [º] 98
دوره بازگشت [روز] 99 دقیقه یا 16 چرخش در روز
خاتمه ماموریت -
تعداد سنجنده 5 سنجنده : MODIS، MOPITT، ASTER، CERES، MISR
عرض تصویر [km] ASTER 60km, MODIS 2330km
وضعیت عملیاتی
کاربرد باند 1 و 2 و 3 تا 7 کاربرد زمینی و ابر
باند 8 تا 16 در رنگ اقیانوس، فیتوپلانکتون و بیوشیمی
باند های 17 تا 19، کاربرد در بخار آب اتمسفر
باند های 20 تا ، کاربرد در دمای سطح و ابرها
باند های 24 و 25، کاربرد در دمای اتمسفر
باند 26، کاربرد در ابرهای سیروس
باند های 27 تا 29، کاربرد دربخار آب
باند 30، کاربرد در لایه ازن
باند 31، کاربرد در دمای سطح و ابر
باند 33 تا 36، کاربرد در ابرهای مرتفع
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب ماهواره ها