چهارشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰ ۴۰۳۶
چچ
کاربردهای سنجش از دور

کاربردهای سنجش از دور

کاربردهای سنجش از دور در حوزه های مختلف

امروزه طیف وسیعی از کاربردهای سنجش از دور در زمینه های مختلف شناسائی شده است. در این قسمت سعی شده تا کاربردهای رایج فناوری سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای مختلف در قالب یک طبقه بندی کلی، همراه با توضیحات مختصر ارائه گردند. برای آشنائی و کسب اطلاعات بیشتر از سایر کاربردهای علم سنجش از دور، می توانید به شاخه سنجش از دور سازمان فضایی ایران، اداره کل سنجش از دور، مراجعه نمائید.

کاربردهای سنجش از دور ماهواره ای

  1. مطالعات انرژی
  1. مطالعات منابع طبیعی
  1. مطالعات بلایای طبیعی
  1. مطالعات توسعه شهری
  1. مطالعات هواشناسی، جوی و اقیانوسی
  1. سایر موارد

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب کاربردهای سنجش از دور