دوشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۴۸۰۸
چچ
معرفی استارت آپ ها و شرکت های فعال در حوزه فن آوری سنجش از دور

معرفی استارت آپ ها و شرکت های فعال در حوزه فن آوری سنجش از دور

ویژگی های فناوری سنجش از دور سبب شده تا اکثر کشورهای پیشرو و توسعه یافته، موضوع ایجاد و توسعه صنایع مرتبط دراین حوزه را جزو الویت های خود در نظر قراردهند.

لوگوی شرکتهای فعال در حوزه  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> در پرتال  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> سازمان فضایی ایرانلوگوی استارت آپ های فعال در حوزه  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> در پرتال  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> سازمان فضایی ایران
برای ثبت اطلاعات استارت آپ ها/شرکت های فعال در حوزه فن آوری سنجش از دور از فرم ذیل استفاده نمائید.

امروزه، یکی از ظرفیت های مهم و تاثیرگذار در اقتصاد جهانی، حوزه فناوری فضایی و کاربردهای آن است. ویژگی ها ی این فناوری سبب شده است تا اکثر کشورهای پیشرو و توسعه یافته، موضوع ایجاد و توسعه صنایع مرتبط دراین حوزه را جزو الویت های خود در نظر گرفته و متناسب با زیر ساخت های موجود و مورد نیاز، انواع مشاغل مرتبط با کاربردهای فناوری را مورد توجه و حمایت قرار دهند. به لحاظ قابلیت ها و ظرفیت های موجود در استفاده از تصاویر ماهواره ای، می توان کاربردهای متنوع سنجش از دور را در همه ابعاد زندگی روزمره انسان مشاهده کرد. سنجش از دور طی 5 دهه اخیر توانست در اکثر علوم مربوط به سیستم زمین، بعنوان ابزاری کارآمد، مفید و موثر وارد شده و در حوزه های خرد و کلان مدیریت کره زمین در بخش های پایش، شناسایی و پیش بینی از پدیده های مرتبط با رخدادهای ایستا و دینامیک نقش بسزایی ایفا کند.


مشاهده و بررسی سوابق توسعه فناوری و رونق گرفتن کسب و کارها نشان می دهد، ورود بخش خصوصی و شروع فعالیت های شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها نقطه عطفی در استفاده از ظرفیت های فناوری سنجش از دور و توسعه اقتصاد این حوزه است. عناصری همچون دسترسی به داده، تهیه و تامین زیرساخت، بهره گیری از نیروی انسانی متخصص، توسعه کاربردها و ارایه خدمات متنوع جزو اهداف بکارگیری فناوری ها نوین در تمامی نهادها/ سازمان ها/ دستگاه های متولی است. حل انواع چالش های پیش روی دولت ها در انجام وظایف حاکمیتی، بکارگیری درست فناوری و ارائه خدمت به ذینفعان / بهره بردارن و... می تواند با حمایت، سازماندهی و مدیریت صحیح و کارآمد شرکت ها نوپا و گروه های کوچک فعال در این حوزه صورت پذیرد. امروزه با روند اقتصاد جهانی، چابک سازی دولت ها و توجه بیشتر به بخش خصوصی به یک الزام تبدیل شده است، بنابراین کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. سازمان فضایی ایران حسب ماموریت ها و وظایف خود، توسعه اقتصاد این حوزه، حمایت و توجه حداکثری به شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها را در دستور کار خود قرار داده و طی سال های اخیر برای تحقق اهداف فوق گام های مؤثری برداشته است.
صفحه استارت آپ ها و شرکت های فعال در حوزه سنجش از دور در پرتال، با هدف ایجاد فضایی برای ارائه قابلیت ها و توانمندی های استارت آپ ها و شرکت های نوپا، ارایه محصولات تولیدی، ظرفیت سازی، تبادل دانش فنی و ارتقاء علمی، تعریف همکاری و مشارکت سازمانی، فعالیت خواهد داشت.


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات