جمعه, ۰۳ آبان ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۳۶
چچ
محصولات خاک کره شرکت فضاکاو در پرتال سنجش از دور

محصولات خاک کره شرکت فضاکاو در پرتال سنجش از دور

محصولات خاک کره شرکت فضاکاو درپرتال سنجش از دور


این قسمت به محصولات سنجش از دوری شرکت فضاکاو که در حوزه خاک کره تهیه و در پرتال سنجش از دور قرار گرفته است، اشاره می کند.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات