شنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۱۱۰
چچ
فناوری پهپاد خلبان خودکار سه کاره ققنوس 1

فناوری پهپاد خلبان خودکار سه کاره ققنوس 1

طراحی و ساخت فناوری پهپاد بال پرنده اتوپایلوت که در سه زمینی سنجش از دور، فتوگرامتری و نظارت فعالیت می‌کند این پرنده با داشتن خلبان خودکار، اپراتور می تواند با سیستم کامپیوتری مسیر خط پروازی را مشخص کند و مابقی کار را به خود این پهپاد با توجه به داشتن هوش مصنوعی که در اون پرنده تعبیه شده بسپارد.

شرکت آشیانه ققنوس ایرانیان
مورد استفاده در پروژه های نقشه برداری، سنجش از دور و نظارت

توصیف طرح:
طراحی و ساخت فناوری پهپاد بال پرنده اتوپایلوت که در سه زمینی سنجش از دور، فتوگرامتری و نظارت فعالیت می‌کند این پرنده با داشتن خلبان خودکار، اپراتور می تواند با سیستم کامپیوتری مسیر خط پروازی را مشخص کند و مابقی کار را به خود این پهپاد با توجه به داشتن هوش مصنوعی که در اون پرنده تعبیه شده بسپارد. این فناوری قادر به پرواز و اجرای پروژه در سه حوزه ذکر شده می باشد که با توجه به سنسورهای به کار برده شده این کار را انجام می دهد این سنسورها و سنجنده ها در هر زمینه متفاوت است و با توجه به فضایی که در زیر این پهپاد وجود دارد سنسور و سنجنده مورد نیاز در جایگاه خود تعبیه می‌شود و پروژه مورد نظر را می‌توانیم اجرا کنیم.

  1. سنجش از دور :
سنجش از دور به دست آوردن اطلاعات در مورد چیزی بدون ایجاد ارتباط فیزیکی با آن است. این روش معمولاً در مناطق مختلف از جمله جنگلداری، کشاورزی و کاربردهای محیطی مانند بیابان زایی، فرسایش خاک و کیفیت آب کاربرد دارد. سنجش از دور در منطقه کشاورزی بسیار موفق بوده و اطلاعات دقیقی از وضعیت فیزیولوژیک گیاهان و وضعیت تنش آبی ارائه می دهد. برای این اهداف، دوربین های حرارتی و چند / هایپر طیفی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند و طیف وسیعی از مرئی و مادون قرمز نزدیک را به دست می آورند. با ترکیبی از اطلاعات از باند های مختلف طیفی، کاربر قادر به بازیابی داده های ارزشمند با توجه به وضعیت گیاه و سطح تنش، با استفاده از شاخص هایی از قبیل شاخص نرمال پوشش گیاهی تمایز NDVI، شاخص بازتاب فوتوشیمیایی (PRI)، شاخص های کلروفیل و شاخص های تنش آب. فناوری سنجش از دور امکان مطالعه خاک، گیاهان و خصوصیات آب از وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین را فراهم می کند و هزینه بهره برداری را کاهش می دهد.
  1. فتوگرامتری :
با استفاده از داده های موقعیت و نگرش تهیه شده توسط سیستم های کنترل پرواز، از عکس های معمولی می توان برای تهیه نقشه های 2 بعدی و مدل های 3 بعدی مناطق بزرگ استفاده کرد. نرم افزار ماشه دوربین را مدیریت می کند، در عین حال جمع آوری تله متری هستند. پس از اتمام پرواز، نرم افزار یک فایل داده با اطلاعات موقعیتی عکس های گرفته شده را تولید می کند تا این اطلاعات را به یک نرم افزار رایانه شخصی ارائه دهد که نقشه منطقه سرریز را تولید کند. این نقشه ها اطلاعات ارزشمندی را برای بسیاری از برنامه ها از جمله معدن، توپوگرافی، کشاورزی یا تصاویر هوایی ارائه می دهند.
  1. نظارت :
فناوری پهپاد خود را به عنوان یکی از عناصر با ارزش در ماموریت های مشاهده و نظارت اثبات کرده است. فناوری پهپاد به همراه استفاده از دوربین های حرارتی و بصری، تمام اطلاعات مورد نیاز را هنگام کار در سناریوهای خطرناک مانند عملیات شبانه یا مناطق خطرناک فراهم می کند.
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات