شنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۸۷
چچ
بسته های محصولات پهپادی شرکت ققنوس

بسته های محصولات پهپادی شرکت ققنوس

گلایدر مقدماتی
نام محصول : گلایدر مقدماتی
رده سنی : ۷ تا ۱۰
محتوا آموزشی :
• نقشه ساخت
• روکش مخصوص
• چوب بالسا
• بروشور
• کاتر
• چسب چوب
• CD آموزشی

گلایدر مقدماتی
گلایدر حرفه ای
نام محصول : گلایدر حرفه ای
رده سنی :+۱۲
محتوا آموزشی :
• نقشه ساخت
• کاتر
• CD آموزشی
• بروشور
• چسب چوب
• روکش مخصوص
• چوب بالسا
گلایدر حرفه ای
کواد کوپتر
نام محصول : کوادکوپتر مقدماتی
رده سنی : +۱۵
محتوای آموزشی :
• نقشه ساخت
• متعلقات
• ساخت
• برد آردینو
• اسپید وموتو ر
• CD آموزشی
• کارتر
• چسب و پیچ
کواد کوپتر

سرزمین فونیکس
نام محصول : گلایدر مقدماتی
رده سنی : 7 تا 10
محتوا آموزشی :
• سه مدل هواپیما (کیت)
• دفترچه رنگ آمیزی

• CD آموزشی (داستانک، آهنگ، انیمیشن،
بازی کامپیوتری و ارتفاع با اولیا)

• بروشور
• کاتر
• چسب

سرزمین فونیکس
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات