دوشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۷۵
چچ

منبع تابش یکنواخت خورشیدی (شبیه ساز خورشیدی)

این تجهیز جهت شبیه سازی تابش خورشیدی در کالیبراسیون سنجنده های تصویربرداری فعال در محدوده نور مرئی کاربرد دارد.شبیه سازی تابش خورشید، از هر دو منظر میزان انرژی و محدوده طیفی، صورت گرفته و این ابزار قادر به تولید تابش شبه خورشیدی در محیط آزمایشگاه می باشد که عمدتاً جهت تست سیستم های تصویر برداری کاربرد دارد. این تجهیز ممکن است به صورت مجزا و یا در ترکیب با کره ادغام های کوچک بکار گرفته شود.

منبع تابش یکنواخت خورشیدی (شبیه ساز خورشیدی)
(solar simulator) Solar Uniform Source

این تجهیز جهت شبیه سازی تابش خورشیدی در کالیبراسیون سنجنده های تصویربرداری فعال در محدوده نور مرئی کاربرد دارد.شبیه سازی تابش خورشید، از هر دو منظر میزان انرژی و محدوده طیفی، صورت گرفته و این ابزار قادر به تولید تابش شبه خورشیدی در محیط آزمایشگاه می باشد که عمدتاً جهت تست سیستم های تصویر برداری کاربرد دارد. این تجهیز ممکن است به صورت مجزا و یا در ترکیب با کره ادغام های کوچک بکار گرفته شود. در این تجهیز یک جریان الکترومغناطیس به دقت موازی شده بسیار شدید که تا سطح بسیار بالایی یکنواخت شده است تولید و منتشر می شود. این شرایطی است که بسیار مشابه خورشید می باشد. در برخی از انواع این تجهیز یک فیلتر توده هوا قرار داده می شود تا بسیاری از شرایط تابش خورشید را شبیه سازی نمایید.
این وسیله به یک محفظه کنترل دما مجهز شده تا با سیستم های قفل خودکار، ایمنی استفاده کنندگان از آن را فراهم آورد. سیستم های خنک کننده و جریان ساز داخلی کنترل بخش های مختلف این تجهیز ازجمله لامپها، محفظه و قطعات اپتیکی ان را فراهم می نمایند. استفاده از لامپ های با ثبات بسیار بالا و در دامنه طول موج مناسب، منابع تغذیه با ثبات بسیار بالا، فیلتر ها و آینه های مناسب وغیره از جمله مواردی است که در این تجهیز لحاظ می شود.
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب معرفی تجهیزات آزمایشگاهی