سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۷۵
چچ

تمام نمای آسمان (Total Sky Imager)

اندازه گیری شرایط جوی در حین انجام مشاهدات میدانی یکی از ملزومات و اطلاعات اولیه مورد نیاز جهت معرفی به مدلهای اتمسفری به منظور تعیین میزان تابش در بالای اتمسفر و قبل از ورود به سنجنده میباشد. تمام نمای آسمان (Total sky imager) وسیله ایست که برای رهیابی و وجود ابر در آسمان محل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار در کنار دیگر وسیله های اندازه‌گیری و سنجش از دور کارایی به‌سزایی دارد. وجود این دستگاه در ایستگاه های هواشناسی، پایگاه های لیداری، ایستگاه‌های فرودگاهی و در دریانوردی میتواند داده‌های این منابع را تکمیل و اصلاح نماید. یکی از پارامترهایی که بطور مستقیم از این بدست می‌اید میزان ابرناکی است که در سنجش از دور جو اهمیت بسیاری دارد.

اندازه گیری شرایط جوی در حین انجام مشاهدات میدانی یکی از ملزومات و اطلاعات اولیه مورد نیاز جهت معرفی به مدلهای اتمسفری به منظور تعیین میزان تابش در بالای اتمسفر و قبل از ورود به سنجنده میباشد. تمام نمای آسمان (Total sky imager) وسیله ایست که برای رهیابی و وجود ابر در آسمان محل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار در کنار دیگر وسیله های اندازه‌گیری و سنجش از دور کارایی به‌سزایی دارد. وجود این دستگاه در ایستگاه های هواشناسی، پایگاه های لیداری، ایستگاه‌های فرودگاهی و در دریانوردی میتواند داده‌های این منابع را تکمیل و اصلاح نماید. یکی از پارامترهایی که بطور مستقیم از این بدست می‌اید میزان ابرناکی است که در سنجش از دور جو اهمیت بسیاری دارد.
شکل (1) - دستگاه تمام نمای آسمان
شکل (2) - دستگاه تمام نمای آسمان (Total Sky Imager)
این تجهیز جهت ثبت شرایط جوی و میزان تابش خورشیدی در سایت میدانی کالیبراسیون سنجنده های فضایی مورد استفاده می باشد. جهت انجام کالیبراسیون میدانی سنجندههای فضایی، اطلاع از شرایط جوی و میزان بازتابش خورشید جهت برآورد میزان تابش در بالای اتمسفر (top of atmosphere radiation) مورد نیاز میباشد که این تجهیز به منظور ثبت این اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.
 
شکل (3) - آینه اپتیکی دستگاه تمام نمای آسمان
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب معرفی تجهیزات آزمایشگاهی