شنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۶۱
چچ

رادیو ساوند- Radiosonde

رادیوساوند، وسیله ای است که به همراه بالونهای هواشناسی به هوا پرتاب می شود و پارامترهای مختلف جوی را اندازه گیری نموده و به یک گیرنده ثابت بر روی زمین می فرستد. رادیوساوندها ممکن است در فرکانس رادیویی 403 مگاهرتز یا 1680 مگاهرتز کار نمایند. “Rawinsonde” یک رادیوساوند است که سرعت و جهت باد را نیز اندازه گیری می نماید که معمولا به آنها نیز رادیوساوند می گویند. رادیوساوندها متغیرهای زیر را اندازه گیری یا محاسبه می نمایند:
•    فشار
•    ارتفاع
•    موقعیت جغرافیایی
•    دما
•    رطوبت نسبی
•    سرعت و جهت باد
•    غلظت ازن (در برخی مدل ها)
 
شکل 1- رادیوساوند
برخی از انواع رادیوساوند به صورت رقومی می باشند که امکان اخذ مشاهدات بالای هوا را به محققین می-دهد. برخی از انواع آن امکان اخذ پروفیلهای قائم از فشار، دما، رطوبت و 3 بعدی باد را داده و فشار را از طریق ارتفاع بدست آمده از گیرنده GPS محاسبه می نماید. رادیوساوند، مشاهدات را به یک گیرنده “METHUB” یا “AIRHUB” در فرکانس 403 مگاهرتز می فرستد. برخی مدل های رادیوساوند وقتی که با یک پرتاب کننده خودکار استفاده می شوند، سقف پرتاب کننده باز شده وبا استفاده از گاز هلیوم، sonde به بالا پرتاب می شود. در شکل زیر نمایی از سیستم پرتاب کننده رادیوساوند نشان داده شده است.
شکل 2- نمایی از سیستم پرتاب کننده خودکار رادیوساوند و انتقال به وسیله بالون
برخی دیگر از انواع رادیوساوندها که مانند یک ایستگاه سینوپتیک هواشناسی بالای جو عمل میکنند و در برخی مواقع برای ره گیری طوفان ها به وسیله هواناو یا پهپاد استفاده می شوند. تعداد پارامترهای قابل سنجش، وزن رادیوساوند، نوع تامین توان الکتریکی، ابعاد، نوع روش و مشخصات محاسبه فشار هوا(به طور مثال با استفاده از GPS، در بازه های خاص و دقت مشخص)، بازه، دقت محاسباتی و رزولوشن دما و رطوبت اندازه گیری شده، مشخصات انتقال داده از جمله مشخصه های مهم در رادیوساوندها می باشند.
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب معرفی تجهیزات آزمایشگاهی