شنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۲۵۱
چچ

آفتاب نگار- Sunshine Recorders

طول مدت و میزان تابش از سوی خورشید دریک منطقه یا ناحیه خاص در کلیه زمان های طلوع تا غروب خورشید، بوسیله تجهیز آفتاب نگار تعیین می شود. این دستگاه قادر است فواصل زمانهایی را که خورشید می درخشد، بر روی کارت های مخصوص ثبت نماید.

اطلاعات به دست آمده در اقلیم شناسی، آب و هوا و دمای سطحی کاربرد داشته و در زمینه هایی که مربوط به تعیین مدل جوی، پروفایل اتمسفری و کالیبراسیون سنجنده های ماهواره ای می شود نیز مورد استفاده قرار میگیرد. این تجهیز را heliograph نیز می نامند.
 
 
شکل 1- دستگاه آفتاب نگار
داخل قاب قابل تنظیم ضبط کننده دو قسمت مهم وجود دارد: یک نوار کاغذی و یک کره شیشه ای که نور خورشید را به صورت کامل روی کاغذ متمرکز می کند. اگر آسمان تمیز باشد ، هنگام حرکت خورشید در سراسر آسمان ، کاغذ آرام آرام با تابش خورشید به حالت سوخته در می آید. اگر آسمان ابری باشد انرژی لازم برای سوزاندن کاغذ وجود نخواهد داشت. تفسیر خروجی دستگاه آفتاب نگار دشوار است - باران می تواند در سوزاندن کاغذ تداخل داشته باشد و یا میزان پوشش ابر یک امر تمام و کمال نیست. بنابراین نوار کاغذی باید بصورت مداوم در طول روز به صورت دستی عوض شود.
 
شکل 2- نمایی از قسمت های مختلف یک آفتاب نگار
سه نوع کارت که هر یک از آنها دارای شکل و اندازه خاص می باشند، در دستگاه فوق در فصول مختلف سال مورد استفاده قرار می گیرند.  
•    کارت های مستقیم ( کارت های بهاری و پاییزی)
•    کارتهای قوسی شکل طویل ( کارتهای تابستانی)
•    کارتهای قوسی شکل کوتاه ( کارتهای زمستانی )
 
 
شکل 3- کارت های استفاده شده در یک آفتاب نگار
از منظر زمانی دو نوع آفتاب نگار وجود دارد؛ دسته اول از خود خورشید برای مقیاس زمانی قرائت تابش خورشیدی استفاده می کنند و دسته دوم از برخی انواع ساعت برای این منظور بهره می برند. در مدل های قدیمی تر این دستگاه مشاهدات انسانی برای تفسیر نتایج مورد نیار بود که همین امر باعث اختلاف دیدگاه ناظران می شد. در مدل های پیشرفته از تجهیزات الکترونیکی و رایانه ها برای تفسیر مستقل از نگاه انسانی استفاده می کنند.
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب معرفی تجهیزات آزمایشگاهی