سه شنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۲۷۲
چچ

تابش سنج Illuminance meter/luminance

برای سنجش میزان تابش از یک منبع نورانی یا نور روشن کننده یک سطح از وسیله تابش سنج یا نورسنج استفاده می شود. اغلب تابش سنج ها شامل یک بدنه، فتوسل یا سنسور نور و صفحه نمایش هستند.

برای سنجش میزان تابش از یک منبع نورانی یا نور روشن کننده یک سطح از وسیله تابش سنج یا نورسنج استفاده می شود. اغلب تابش سنج ها شامل یک بدنه، فتوسل یا سنسور نور و صفحه نمایش هستند. نور ورودی به سنسور درواقع انرژی است که به جریان الکتریکی تبدیل می شود؛ بنابراین، مقدار جریان بستگی به نوری دارد که حسگر فتوسل یا نور را لمس می کند. تابش سنج جریان الکتریکی را قرائت می کند، مقدار متناسب با آن را محاسبه کرده و در صفحه نمایش نشان می دهد. تابش سنج های آنالوگ مقادیر را معمولاً با یک سوزن یا اشاره گر نمایش می دهند در حالی که دستگاه های دیجیتال مقادیر را با اعداد رقومی نمایش می دهند. یک تابش سنج ممکن است از نوع قابل حمل یا ثابت شونده روی میز باشد. از آنجا که نور تابشی معمولاً حاوی رنگهای مختلف در طول موجهای مختلف است، اعداد قرائت شده بیانگر اثرات ترکیبی از تمام طول موجها است. به طور معمول، رنگ های استاندارد یا دمای رنگ در درجه های کلوین (K) بیان می شود. درجه حرارت رنگ استاندارد برای کالیبراسیون بیشتر تابش سنج ها برابر با 2856 درجه سانتیگراد است، مقداری که کمی زرد تر از سفید خالص است. انتخاب تابش سنج ها نیاز به مشخصات خاصی از عملکرد دارد، از جمله: فتوسل، محدوده روشنایی، وضوح لوکس، دمای کارکرد و غیره. از ویژگی های ویژه می توان به نشانگرهای باتری یا ولتاژ کم، آلارم های مختلف، سنجنش نور از فاصله های خاص، حافظه داخلی، خاموش کردن خودکار، عملکرد صفر، تعریف برنامه زمان بندی سنجش و وجود لنزهای مختلف اشاره کرد. برای سنجش میزان نور از دو دسته مختلف از این تجهیز می توان استفاده کرد که با توجه به اختلاف تعریف در مفهوم مورد سنجش، ابتدا به تفاوت این دو مفهوم اشاره کرده و سپش تجهیز متناسب با آن معرفی می شود.

تفاوت Luminance و Illuminance
Luminance اندازه گیری میزان انرژی گسیل شده، بازتابی یا عبورکرده از یک سطح را از یک زاویه سه بعدی مخروطی نشان می دهد. درثانی، این مفهومی است که نشان می دهد چه مقدار از شدت تابش توسط چشم انسان قابل درک است؛ یعنی نشان می دهد که درخشندگی نور گسیل شده یا بازتاب شده از یک سطح چقدر است. در صنعت نمایشگرها، از لومیننس برای تعیین کمیت میزان روشنایی نمایشگرها استفاده می شود. واحدهای نمایش آن cd/m2، fL می باشد.
اما Illuminance اصطلاحی است که میزان نور فرودآمده و پخش شده بر روی یک سطح را نشان می دهد. این مفهومی است که نشان می دهد چشم انسان چقدر از درخشش یک سطح روشن شده را درک می کند. این تجهیز تابش را در واحدهایی نظیر لوکس (Lux) یا foot-candles اندازه گیری می کند. یک لوکس برابر مجموع شدت نوری است که یک متر مربع از سطحی را روشن می کند که به اندازه یک فوت از منبع نور فاصله دارد. یک foot-candle برابر مجموع شدت نوری است که از یک فوت مربع از سطحی را روشن می کند که یک فوت از منبع تابش نور فاصله دارد. این تجهیز که درخشندگی فرودآمده بر یک سطح را با اندازه گیری شار تابشی بر واحد سطح کمی سازی می نماید، برای هر طول موج نوری باید همان حساسیت را که چشم انسان به آن دارد، داشته باشد و برای برخورد زاویه ای نور باید تصحیح زاویه ای را انجام دهد.
 
شکل 1- تفاوت Luminance و Illuminance
شکل 2- Illuminance meter
 
شکل 3- lluminance meter
در کاربردهای عمومی تابش سنج ها برای اندازه گیری میزان نور در مدارس، بیمارستان ها، مناطق تولیدی، آزمایشگاه ها استفاده می شود. آنها همچنین برای نظارت بر نمایشگرهای حساس به نور در موزه ها، گالری های هنری و غیره استفاده می شوند. در کاربردهای کالیبراسیون سنجنده های فضایی از این تجهیز جهت آزمون یکنواختی منابع نور و همچنین سنجش پایداری آن ها استفاده می شود.
 
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب معرفی تجهیزات آزمایشگاهی