شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۱۳۷۲۲
چچ
محور مایل زمین، خورشید و فصل ها

محور مایل زمین، خورشید و فصل ها

آیا تاکنون پیش آمده که با کره جغرافیایی زمین برای لحظاتی سرگرم باشید؟ آیا دقت کرده اید که محور آن مایل است؟ و ‌آیا فکر کرده اید که چرا محور زمین مایل است؟ و آیا مایل بودن آن مهم می باشد؟

آیا تاکنون پیش آمده که با کره جغرافیایی زمین برای لحظاتی سرگرم باشید؟ آیا دقت کرده اید که محور آن مایل است؟ و ‌آیا فکر کرده اید که چرا محور زمین مایل است؟ و آیا مایل بودن آن مهم می باشد؟
کره های جغرافیایی زمین، محور زمین خط قایم نیست، بلکه مایل است. مدرسه سنجش از دور مقطع ابتدایی
شکل 1 :‌ آیا دقت کرده اید که در کره های جغرافیایی زمین، محور زمین خط قایم نیست، بلکه مایل است؟
محور زمین یک خط فرضی است که از مرکز کره زمین می گذرد. زاویه ای که محور زمین نسبت به خورشید در فضا درست می کند، زاویه راست (قائم) نیست و در واقع وضعیت قرار گرفتن سیاره زمین نسبت به خورشید در فضا اندکی مایل است و زاویه ای در حدود 23.45 درجه می سازد.
نمایش محور زمین، مدرسه سنجش از دور مقطع ابتدایی
شکل 2 : نمایش محور زمین
چرا محور زمین نسبت به خورشید در فضا مایل است؟
همان طور که قبلاً در تولد ماه زمین بیان شد؛ در حدود چهار و نیم میلیارد سال پیش یعنی بعد از شکل گیری منظومه شمسی، سیاره ای به نام ته آ (Theia) با زمین برخورد می کند و در اثر این برخورد انفجاری، سیاره ته‌آ از بین می رود. اما بخشی از گرد و غبار حاصل از این انفجار با هم متصل شده و جرمی آسمانی متولد شده و تحت تاثیر جاذبه زمین در مدار زمین قرار می گیرد که امروزه آن را به نام ماه زمین می شناسیم. نظر بعضی دانشمندان آن است که برخورد سیاره ته آ با زمین نه فقط منجر به تولد ماه شده است که منجر به چرخش زمین و تغییر محور آن نسبت به خورشید شده است.
بعضی دانشمندان برخورد سیاره Theia با زمین را در چهار و نیم میلیارد سال پیش سبب ایجاد انحراف در محور زمین می دانند.
شکل 3: بعضی دانشمندان برخورد سیاره Theia با زمین را در چهار و نیم میلیارد سال پیش سبب ایجاد انحراف در محور زمین می دانند.
البته نظریات دیگری هم هست که علت محور مایل زمین را وجود نیروهایی مثل جاذبه ماه و خورشید می دانند. برخی هم نیروی حاصل از حرکت وضعی زمین یعنی چرخش سیاره زمین به دور خودش را در ایجاد محور مایل آن موثر می دانند.

مایل بودن محور زمین چه اهمیتی دارد؟
آیا تاکنون از خود پرسیده اید که چرا روزها در تابستان نسبت به زمستان طولانی تر است؟ آیا به این فکر کرده اید که چرا شب یلدا بلندترین شب سال است؟ آیا تاکنون از خود پرسیده اید که فصل ها چگونه ایجاد می شوند؟ چرا چهار فصل وجود دارد؟
سیاره زمین همانند دیگر اجرام آسمانی، تحت تاثیر نیروهای اطراف خود که بزرگترین آن جاذبه خورشید است حرکاتی دارد. خورشید با توجه به داشتن جرم بسیار بزرگ، قدرت جاذبه بسیار زیادی دارد. این جاذبه باعث می شود که زمین در مداری مشخص به دور خورشید در چرخش باشد. همزمان، زمین به دور خودش نیز می چرخد. گفته می شود که حرکت زمین به دور خودش باعث پیدایش شب و روز می شود و حرکت زمین به دور خورشید فصل ها را به وجود می‌آورد. ولی در واقع گردش زمین به دور خورشید، به تنهایی نمی تواند باعث ایجاد فصل ها بشود. انحراف محور زمین عامل ایجاد فصل هاست.
انحراف محور زمین از صفحه مدارش به دور خورشید عامل ایجاد فصل هاست.مدرسه سنجش از دور مقطع ابتدایی
شکل (4) - انحراف محور زمین از صفحه مدارش به دور خورشید عامل ایجاد فصل هاست.
خط فرضی استوا، زمین را به دو نیم کره شمالی و جنوبی تقسیم می کند. فصل ها در نیمکره شمالی و جنوبی برعکس هم هستند. روی خط استوا که خورشید همواره به‌آن مستقیم می تابد، اندازه شب و روز در طول سال یکسان هست و در طول سال یک فصل دیده می شود. اگرچه زمین در مداری بیضی شکل به دور خورشید می‌چرخد ولی به دایره خیلی نزدیک تر است. استوای زمین نسبت به صفحه مدار آن (دایره البروج) زاویه 23.45 درجه می سازد. بنابراین همچنان که از روی شکل دیده می شود (شکل 5) با حرکت زمین به دور خورشید اشعه خورشید با زاویه های گوناگون بر مناطق مختلف زمین می تابد و باعث به وجود آمدن چهار فصل می شود.
پیدایش فصل ها در اثر چرخش زمین با  <strong class='sis-keyword'>محور مایل</strong> به دور خورشید.مدرسه سنجش از دور مقطع ابتدایی
شکل (5) - پیدایش فصل ها در اثر چرخش زمین با محور مایل به دور خورشید.
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات