پنجشنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۱۰۷۹
چچ
ردیابی فوران های آتشفشانی

ردیابی فوران های آتشفشانی

آتشفشان یک ساختمان زمین شناسی است که به وسیله آن مواد آتشفشانی (به صورت مواد مذاب، گازها و مواد جامد) از درون زمین به سطح آن راه می یابند. انباشته شدن مواد خروجی، کوه آتشفشان را ایجاد می کند.

آتشفشان یک ساختمان زمین شناسی است که به وسیله آن مواد آتشفشانی (به صورت مواد مذاب، گازها و مواد جامد) از درون زمین به سطح آن راه می یابند. انباشته شدن مواد خروجی، کوه آتشفشان را ایجاد می کند.
نمایی از ساختمان کوه ‌آتشفشان، مدرسه سنجش از دور در مقطع ابتدایی
شکل (1) : نمایی از ساختمان کوه ‌آتشفشان که نشان می دهد ماگما چگونه از طریق روزنه اصلی (شکستگی ها) به دهانه آتشفشان راه یافته و فوران می کند.
چرا کوه آتشفشان فوران می کند؟
یک توضیح ساده برای درک فوران آتشفشان این است که وقتی یک نوشیدنی گازدار را تکان می دهید و سپس درب آن را باز می کنید، گاز آن به طور ناگهانی به بیرون فوران می کند.
مدرسه سنجش از دور در مقطع ابتدایی
در زیر پوسته زمین، به علت درجه حرارت بالا، مواد درون زمین ذوب شده و ماگما را ایجاد می کند. ماگما ماده ای مذاب، حاوی گازهای گوناگون مثل گاز دی اکسید کربن، بخار آب و دی اکسید گوگرد است. ماگما در اتاقک هایی به نام محفظه ماگما ذخیره می شود و کم کم از میان شکستگی های درون زمین، شروع به بالارفتن می کند. در همین هنگام، بخار آب موجود در ماگما به حباب تبدیل می شود و باعث افزایش نسبی تراکم گازهای درون ماگما می شود. پس گازهای درون ماگما، به هزار برابر اندازه واقعی خود می رسند که باعث فشار بر روی پوشش بالایی محفظه ماگما می شود و در نهایت باعث آتشفشان می گردد. ماگمایی که از دهانه‌آتشفشان به بیرون می ریزد را لاوا یا گدازه می گویند. علاوه بر گدازه، خاکستر داغ و سوزان و قطعات سنگی مذاب که 1000 درجه سانتیگراد حرارت دارند، به بیرون از دهانه آتشفشان فوران می کنند.
ساختار درونی یک کوه آتشفشان و انواع موارد خروجی از آن، مدرسه سنجش از دور در مقطع ابتدایی
شکل (2) : ساختار درونی یک کوه آتشفشان و انواع موارد خروجی از آن
فعالیت ‌آتشفشانی اصولاً فعالیت لحظه ای نیست و مراحل خروج مواد و فعالیت ‌آتشفشان، گاه روزها ادامه دارد و البته دوره خاموشی آن نیز می تواند بسیار طولانی باشد. سهند و دماوند نمونه هایی از آتشفشان های خاموش در دنیا هستند.

ردیابی فوران های‌ آتشفشانی با ماهواره ها
دانشمندان علوم زمین پی برده اند که از تصویرهای ماهواره ای می توان برای پیش بینی فوران های آتشفشانی استفاده کرد. همچنین تصویرهای ماهواره ای بهترین ابزار برای مطالعه آتشفشان های دور و غیر قابل دسترس هستند. تصویرهای ماهواره ای در مطالعه سنگ ها و ریخت شناسی کوه های آتشفشانی نیز به ما کمک می کنند. در تصویر ماهواره لندست، زیر کوه آتشفشانی سهند را می بینید. دره های شعاعی این کوه آتشفشانی در این تصویر به خوبی دیده می شود.
دره های شعاعی کوه  <strong class='sis-keyword'>آتشفشانی سهند</strong> در  <strong class='sis-keyword'>تصویر ماهواره</strong> ای لندست، مدرسه سنجش از دور در مقطع ابتدایی
شکل (3) : دره های شعاعی کوه آتشفشانی سهند در تصویر ماهواره ای لندست
آتشفشان ها پدیده های کیهانی هستند و در سایر سیارات منظومه شمسی به ویژه سیارات مشابه زمین یک پدیده عادی به حساب می‌آیند. پوشش سطحی ماه اغلب با سنگ های آتشفشانی پوشیده شده است. همچنین، بسیاری از ارتفاعات مریخ در نتیجه فوران های آتشفشانی ایجاد شده اند.
دو تصویر از کوه آتشفشانی المپوس، مدرسه سنجش از دور در مقطع ابتدایی

شکل (4) : دو تصویر از کوه آتشفشانی المپوس (Mount Olympus)، بر روی مریخ. کوه المپوس، بزرگترین کوه آتشفشانی در منظومه شمسی هست
ارتفاع این کوه ‌آتشفشانی، 26 کیلومتر (تقریبا 3 برابر قله اورست) و قطر آن حدود 600 کیلومتر است.


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات