شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۶۱۴
چچ
طیف الکترومغناطیس چیست؟

طیف الکترومغناطیس چیست؟

حتماً از اولین سال های کودکی سوال های بسیار در مورد نور، رنگ ها، رنگین کمان و... داشته اید؟ شاید هم در آزمایشگاه مدرسه تان، نور سفید را از یک منشور شیشه ای عبور داده باشید و رنگ های حاصل از تجزیه نور سفید را با شگفتی تماشا کرده باشید.

حتماً از اولین سال های کودکی سوال های بسیار در مورد نور، رنگ ها، رنگین کمان و... داشته اید؟ شاید هم در آزمایشگاه مدرسه تان، نور سفید را از یک منشور شیشه ای عبور داده باشید و رنگ های حاصل از تجزیه نور سفید را با شگفتی تماشا کرده باشید.
انعکاس نور خورشید توسط یک منشور و ایجاد طیف های رنگی، مدرسه سنجش از دورمقطع ابتدایی
شکل (1) - انعکاس نور خورشید توسط یک منشور و ایجاد طیف های رنگی.
این طیف رنگی حاصل از تجزیه نور خورشید توسط منشور، همان بخش از طیف الکترومغناطیس است که به نام نور مرئی شناخته می شود. اگر به تصویر طیف الکترومغناطیس در زیر نگاه کنید متوجه می شوید که ناحیه نور مرئی تنها قسمت کوچکی از کل نور و در واقع قسمت کوچکی از کل طیف خورشید است.
محدوده نور مرئی بخش بسیار کوچکی از طیف الکترومغناطیس است،مدرسه سنجش از دورمقطع ابتدایی
شکل (2) - محدوده نور مرئی بخش بسیار کوچکی از طیف الکترومغناطیس است.
شاید این سوال برایتان مطرح شود که طیف الکترومغناطیس چیست؟ به بیان ساده می توان گفت که نه تنها خورشید، که تمامی اجرامی که از خود نور ساطع می کنند حتی یک لامپ ساده منزل تان، دارای طیف هستند. طیف الکترومغناطیسی، پدیده ای موجی شکل است که در فضا منتشر می شود و از میدان های الکتریکی و مغناطیسی ساخته شده است. این میدان ها در حال انتشار بر یکدیگر و بر جهت پیشروی موج، عمود هستند. نورمرئی تنها محدوده ای کوچک از طیف الکترومغناطیس است که بینایی انسان قادر به درک و مشاهده آن هست. محدوده های دیگری در طیف الکترومغناطیس است به نام های امواج رادیویی، اشعه X، امواج فرابنفش، نور مادون قرمز و امواج ماکروویو.
طیف الکترومغناطیس و ویژگی های آن. همان طور که در شکل دیده می شود از سمت چپ تصویر ( <strong class='sis-keyword'>امواج رادیویی</strong>) به سمت امواج گاما، مدرسه سنجش از دورمقطع ابتدایی
شکل (3) - طیف الکترومغناطیس و ویژگی های آن. همان طور که در شکل دیده می شود از سمت چپ تصویر ( امواج رادیویی)
به سمت امواج گاما، همزمان با کاهش طول موج، فرکانس یا بسامد موج افزایش می یاید.
هر فوتون (ذرات تشکیل دهنده طیف الکترومغناطیس) به صورت یک باند انرژی دارای میدان های متغیر الکتریکی و مغناطیسی است که با سرعت نور حرکت می کنند. تنها تفاوت بین فوتون ها در فرکانس (بسامد) و طول موج آنهاست. همان طور که در شکل بالا مشاهده می شود؛ با حرکت از سمت امواج رادیویی به سمت پرتوهای گاما، همزمان با کاهش طول موج، فرکانس (بسامد) افزایش می یابد. هر جسم تابنده ای می تواند در قسمت خاصی از طیف الکترومغناطیسی دارای درخشندگی بیشتر باشد. برای مثال بعضی اجسام در ناحیه قرمز نور مرئی طیف الکترومغناطیسی، نور بیشتری دارند پس قرمز دیده می شوند. بعضی اجسام در ناحیه اشعه ایکس دارای درخشندگی بیشتری هستند، بنابراین ‌آنها را با چشم نمی توان دید. برای دیدن آنها به ابزار خاص نیاز است.
حالا که با مبحث طیف الکترومغناطیس تا حدودی آشنا شده اید، شاید بهتر دریابید که چرا تصاویر ماهواره ای به عنوان فناوری مهم و ارزشمندی در نیم قرن اخیر بوده اند. زیرا سنجنده های ماهواره ای برای ثبت اطلاعات از زمین و منظومه شمسی، محدودیت دید انسانی را ندارند. سنجنده های ماهواره ای علاوه بر محدوده مرئی طیف الکترومغناطیس در محدوده های دیگر مثل مادون قرمز، امواج ماکروویو و ... تصویربرداری می کنند.
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات