پنجشنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۵۴۵
چچ
مدار ها، جایی برای ماهواره ها در فضا

مدار ها، جایی برای ماهواره ها در فضا

اگر قرار باشد برای تماشای بازی بسکتبال به سالن ورزش بروید و حق انتخاب صندلی داشتید؛ کدام صندلی را برای تماشای بازی انتخاب می کنید؟ آیا هدف تان از تماشای بازی، تماشای بازی یک نفر بازیکن خاص است؟ در این صورت حتماً یک صندلی در نزدیکی سبد باید انتخاب کنید.

اگر قرار باشد برای تماشای بازی بسکتبال به سالن ورزش بروید و حق انتخاب صندلی داشتید؛ کدام صندلی را برای تماشای بازی انتخاب می کنید؟ آیا هدف تان از تماشای بازی، تماشای بازی یک نفر بازیکن خاص است؟ در این صورت حتماً یک صندلی در نزدیکی سبد باید انتخاب کنید. اما اگر هدف تان از تماشای بازی بسکتبال آن است که همه بازی را مانند یک صحنه تئاتر تماشا کنید و نظاره گر بازی همه بازیکنان باشید، در اینصورت صندلی های جایگاه های بالاتر را انتخاب می کنید. ماهواره ها نیز موقعیتی دارند تا سیاره ما را از دیدگاه های مختلفی ببینند. به این موقعیت ها مدار می گویند و مدارها می توانند دور یا نزدیک باشند. کشش نیروی جاذبه زمین باعث می شود، ماهواره ها در مسیری دایره ای یا بیضی شکل قرار بگیرند.
نمایش مدارات مختلف ماهواره دور زمین، مدرسه سنجش از دورمقطع ابتدایی
شکل 1 : نمایش مدار زمین آهنگ (Geo) و سه مدار با ارتفاع مختلف برای ماهواره هایی با عملکرد های متفاوت.
مدارها را بر اساس ارتفاع آن ها از زمین یا نوع عملکرد ماهواره هایی که در آنها مستقر می شوند به انواع مختلف تقسیم بندی می نمایند. در اینجا 4 نوع مدار معرفی می شود:

مدارهای زمین آهنگ یا Geo : ماهواره هایی که در این مدار قرار می گیرند، هم سرعت با سیاره زمین و دقیقاً بالای مدار استوای زمین می چرخند. این مدار برای استقرار ماهواره های مخابراتی مناسب است، چون همواره ناحیه ثابتی را روی زمین پوشش می دهند.
نمونه ای از ماهواره زمین آهنگ، مدرسه سنجش از دورمقطع ابتدایی
شکل 2 : نمونه ای از ماهواره زمین آهنگ
مدارهای پائینی زمین یا Leo : این مدار در ارتفاع 160 تا 2000 کیلومتری از سطح زمین قرار دارند و دوره یک گردش کامل حول زمین در این مدارها بسیار کوتاه است. پروازهای فضایی سرنشین دار و نیز ایستگاه های فضایی در این مدارها قرار می گیرند. همچنین ماهواره های سنجش از دور که ماهواره های شناسایی منابع زمین هستند و برخی ماهواره های هواشناسی در این مدار قرار می گیرند.

مدارهای Leo که در ارتفاع پایین از سطح زمین هستند، مدرسه سنجش از دورمقطع ابتدایی
شکل 3 : مدارهای Leo که در ارتفاع پایین هستند. ماهواره های سنجش از دور که تصاویر مختلفی از پدیده های سطح زمین تهیه می کنند و در مطالعات منابع زمین مهم هستند در این مدار قرار دارند.
مدارهای میانی یا Meo : در ارتفاع بالای 2000 و زیر 36000 کیلومتر قرار دارند و ماهواره های ردیابی یا تعیین موقعیت با مدارهای تقریباً دایره ای شکل در این محدوده حرکت می کنند.
مدار میانی یا Meo، مدرسه سنجش از دورمقطع ابتدایی
شکل 4 : ماهواره های تعیین موقعیت یا GPS که به کمک آن ها برنامه های تعیین موقعیت و مسیر بر روی تلفن های
همراه کار می کنند، بر روی مدار میانی یا Meo قرار دارند.
مدارهای با ارتفاع بالا یا Heo
مدار Heo برخلاف دیگر مدارها بیضی شکل است لذا در قسمتی از این مدار که به زمین نزدیک است ارتفاع در حدود 1000 کیلومتر و در قسمت دیگر که دورتر است ارتفاع در حدود 46000 کیلومتر می باشد. ماهواره های سری مولینیا روسیه در این مدار قرار دارند. کشور روسیه به عنوان بزرگترین کشور کره زمین، گسترش جغرافیایی زیادی در نیم کره شمالی دارد و از آنجا که این کشور توسط ماهواره های سنجش از دوری به خوبی پوشش داده نمی شود، ماهواره های مولینیا برای پوشش کامل روسیه در روی مدار Heo قرار گرفته اند.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات