پنجشنبه, ۰۲ دی ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰ ۲۴۱
چچ

تهیه نقشه های توپوگرافی

تهیه نقشه های توپوگرافی و تبدیل آن به نقشه های سه بعدی دیجیتالی(DEM-DSM)

این پروژه در مرکز سنجش از دور ایران بنا به در خواست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام گردید. در این پروژه نقاط هم ارتفاع از نقشه های توپوگرافی بصورت رقومی استخراج شده و با استفاده از تصاویر ماهواره ای، مدل ارتفاعی مناطق ایجاد گردید.

AWT IMAGE

•••
محدوده پروژه : استانی موضوع پروژه : 
تاریخ شروع: اردیبهشت 1379 تاریخ خاتمه : انتهای سال 1379
متولی : سازمان صدا و سیما مجری : مرکز سنجش از دور ایران
هدف پروژه : تهیه نقشه های توپوگرافی دیجیتالی و تبدیل آن به نقشه های سه بعدی دیجیتالی (بانک اطلاعاتی DTM و DSM)

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات