شنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰ ۳۸۵
چچ

تهیه اطلاعات نقشه های دیجیتالی سه بعدی

تهیه اطلاعات نقشه های دیجیتالی سه بعدی

کارفرمای این پروژه شرکت مخابرات ایران (ارتباطات سیار) بوده است. قرارداد این پروژه درسال 1378 بسته شد. در فاز اول این پروژه از خطوط هم ارتفاع نقشه های توپوگرافی کل ایران و محدوده 200 کیلومتری کشورهای همسایه شامل ترکیه، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان، پاکستان و سایر همسایگان استفاده گردید. بدین صورت که نقاط هم ارتقاع در نرم افزارهای مربوطه بصورت رقومی تبدیل و مختصات دار گردیدند. سپس این اطلاعات جهت ایجاد نقشه های سه بعدی رقـومی ‏DEM-DSM) و با دقت 100 متر مورد استفاده قرار گرفتند. در فاز دوم خطوط هم تراز نقشه های توپوگرافی 1:25000 و 1:50000 شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز رقومی گشته تا بتوان مدل ارتفاعی رقومی (DEM-DSM) با دقت 10 متر از آن تهیه شود. در فاز سوم کلیه مراحل فوق برای تهیه مدل ارتفاعی 48 شهر ایران با همان دقت 10 متر انجام شد.

AWT IMAGE

•••
تاریخ شروع: نیمه دوم 1379 تاریخ خاتمه: 1382
متولی : شرکت مخابرات ایران (ارتباطات سیار) مجری : مرکز سنجش از دور ایران
هدف پروژه :
1- تهیه نقشه های توپوگرافی رقومی و تبدیل آن به نقشه های سه بعدی رقومی (DEM-DSM) ایران و 200 کیلومتر خارج آن شامل بخشی از کشور های امارات متحده عربی، ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان و غیره با دقت 100 متر.
2- تهیه نقشه های سه بعدی دیجیتالی (DEM-DSM) شهر تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز. با دقت m 10
3- تهیه نقشه های سه بعدی دیجیتالی (DEM-DSM) برای 48 شهر ایران با دقت 10 متر
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات