شنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰ ۲۰۰
چچ

بررسی مسائل رودخانه های مرزی

بررسی مسائل رودخانه های مرزی

این پروژه در سال1380 و با همکاری دانشگاه صنعتی شریف انجام گرفت. در ایتدا کلیه اطلاعات حوزه های آبریز رودخانه های مرزی و برنامه های توسعه و بهره برداری از منابع آب آنها شامل حوزه رودخانه های اترک، هیرمند، هریرود، ارس و اروند رود، جمع آوری گردید، سپس پایگاه اطلاعاتی با داده های بروز شده از حوزه آبریز تهیه شده و در پایان شناسایی و تدوین مشکلات حقوقی، اجتماعی، سیاسی و سایر موارد دیگر رودخانه های مرزی انجام گردید. سایر اطلاعات موجود در این پروژه در جدول زیر موجود می باشد.

•••
محدوده پروژه : ملی موضوع پروژه : پوشش آب
تاریخ شروع: مهر 1380 تاریخ خاتمه: اوایل 1382
متولی : مرکز سنجش از دور ایران مجری : دفتر مطالعات آب و محیط زیست-دانشگاه صنعتی شریف

هدف پروژه :

- جمع آوری اطلاعات قابل دسترس در مورد حوضه های آبریز رودخانه های مرزی
- شناسایی و تدوین مسائل و مشکلات حقوقی، اجتماعی و سیاسی رودخانه های مرزی
- تعیین نقش پردازش تصاویر ماهواره ای

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات