شنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰ ۱۸۶
چچ

تهیه نقشه لندفرم و کاربری اراضی استان گیلان

تهیه نقشه لندفرم و کاربری اراضی استان گیلان

این پروژه سنجش از دور در سال 1381 با کارفرمایی وزارت مسکن و شهرسازی کشور انجام شد. در این پروژه با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS(Pan) ,LISSIII, ETM با قدرت تفکیک مکانی متفاوت، نقشه های کاربری اراضی استان گیلان در مقیاس 1:50000 شامل مناطق کشاورزی و شالیزارها، پوشش جنگلی، مراتع، تالاب، مناطق شهری و روستایی و غیره و نقشه عوارض خطی شامل شبکه آبها و حوزه هـــای آبریز، جاده های آسفالته و خاکی، خطوط ساحلی تهیه گردید. همچنین نقشه های لندفرم منطقه نیز شامل کوه هــــا، تپه ها، دشت های دامنه ای، سیلابی و جلگه ای، مخروط افکنه، زمین های مرطوب و سایر موارد تهیه شد.

AWT IMAGE

•••
محدوده پروژه : استانی موضوع پروژه : تهیه نقشه های لندفرم و کاربری اراضی
تاریخ شروع: اسفند 1381 تاریخ خاتمه: اواخر 1383
متولی : وزارت مسکن و شهرسازی مجری : سازمان فضایی ایران
هدف پروژه : تهیه نقشه کاربری اراضی ، لندفرم و نقشه عوارض خطی برای کل استان گیلان با استفاده از جدیدترین تصاویر ماهواره ای IRS(Pan) ,LISSIII, ETM در مقیاس 1:50000
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات