شنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰ ۲۴۰
چچ

تهیه نقشه کاربری اراضی و لندفرم استان سمنان

تهیه نقشه کاربری اراضی و لندفرم استان سمنان

این پروژه درسال 1381 با کارفرمایی وزارت مسکن و شهرسازی انجام شد. دراین پروژه  با استفاده از تصاویر ماهواره ای  IRS(Pan),LISSIII, ETM با قدرت تفکیک متفاوت (30 و 5متر) و تلفیق تصاویر، نقشه های کاربری اراضی استان سمنان در مقیاس 1:50000 شامل مناطق کشاورزی بصورت کشت آبی و دیم، پوشش گیاهی، مراتع، مناطق شهری و روستایی و نقشه عوارض خطی شامل شبکه آبها و حوزه های آبریز، جاده های آسفالته و خاکی تهیه گردید. همچنین نقشه لندفرم منطقه نیز شامل کوهها، تپه ها، پلایا، دشتهای دامنه، سیلابی و جلگه ای، مخروط افکنه، بدلندها، زمینهای شور و آهکی تهیه شد.

AWT IMAGE

•••
محدوده پروژه : استانی موضوع پروژه : تهیه نقشه های لندفرم و کاربری اراضی
تاریخ شروع: اسفند 1381 تاریخ خاتمه: اواخر 1383
متولی : وزارت مسکن و شهرسازی مجری : سازمان فضایی ایران
هدف پروژه : تهیه نقشه کاربری اراضی، لندفرم و نقشه عوارض خطی برای کل استان سمنان با استفاده از جدیدترین تصاویر ماهواره ای IRS(Pan) ,LISSIII, ETM در مقیاس 1:50000
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات