جمعه, ۰۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۴۳۸
چچ
داده چیست؟ داده مکانی کدامند؟

داده چیست؟ داده مکانی کدامند؟

در این بخش با آموزش و ترویج فناوری فضایی سنجش از دور در مقطع متوسطه آشنا می شویم. ابتدا، مفاهیم اولیه زیر را خواهیم آموخت :

داده چیست؟
داده های مکانی کدامند؟


داده چیست؟
به‌طور کلی، می‌توان همه داشته‌ها، آمارها، شناسه‌ها، دانسته‌ها و غیره از هر چیز را "داده" نامید. داده ها بی حد و حصر هستند و در همه جا در جهان وجود دارند.
مدرسه  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong>  <strong class='sis-keyword'>مقطع متوسطه</strong>- انواع داده
شکل(1) – نمونه ای از انواع داده که باآنها به طور روزمره سرو کار داریم.
داده های مکانی کدامند؟
داده های مکانی داده هایی هستند که به یک مکان در زمین متصل می شوند. این داده ها به عنوان داده های جغرافیایی نیز شناخته می شود. ولی در یک تقسیم بندی مناسب تر، داده های جغرافیایی را می توان به داده های مکانی و غیر مکانی تقسیم نمود. به عبارت دیگر، داده های مکانی موقعیت پدیده ها و عوارض جغرافیایی روی سطح زمین را بیان می نمایند در صورتیکه، داده های غیر مکانی شامل خصوصیات و توصیفات آن مکان می باشند. به عنوان مثال نمونه هایی از داده های مکانی را می توان در یک نقشه شهری مشاهده نمود. نقشه شهری یک نقشه دو بعدی است که از مجموعه ای از نقطه، خط و پلیگون تشکیل یافته که هر کدام می توانند معرف شهر ها، جاده ها، رودخانه ها، مرز سیاسی شهرستان ها و استان ها و غیره باشند. نقشه شهری می تواند تجسمی از اطلاعات مکانی باشد.
داده های جغرافیایی
شکل (2) - نمونه ای از داده های جغرافیایی

همانگونه که از مثال شکل (2) مشخص گردید، "نقشه" به عنوان معروف ترین و شناخته شده ترین ابزار در نمایش داده های مکانی به شمار می رود به طوری که گاهی اوقات "داده های مکانی" به طور مستقیم به "نقشه" ترجمه می شود. اما، نقشه ها با ساده نمودن مکانهای جغرافیایی اطرافمان و ترسیم ابتدایی عوارض مختلفی چون خانه، جاده، رودخانه، زمین، دریا، شهر، کوه، جنگل و موارد دیگر، سعی در توضیح و توصیف محیطهای پیرامونمان را به سادترین شکل خود دارند. بنابراین، نقشه ها قطعاً یک راه عالی برای نمایش داده های مکانی هستند.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات