جمعه, ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۷۴۰
چچ
ناوبری چیست؟

ناوبری چیست؟

ناوبری، تعیین موقعیت هر جسم بر روی زمین و هدایت آن به مقصد مشخص می باشد. به عبارت ساده تر، پیدا کردن راه از یک محل (مبدا) به محل دیگر (مقصد) را ناوبری می گویند. آنچه مسلم است دانستن موقعیت و جهت جغرافیایی از اولین ملزومات ناوبری می باشد.

ناوبری، <strong class='sis-keyword'>مدرسه <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> مقطع متوسطه
ناوبری چیست؟
ناوبری، تعیین موقعیت هر جسم بر روی زمین و هدایت آن به مقصد مشخص می باشد. به عبارت ساده تر، پیدا کردن راه از یک محل (مبدا) به محل دیگر (مقصد) را ناوبری می گویند. آنچه مسلم است دانستن موقعیت و جهت جغرافیایی از اولین ملزومات ناوبری می باشد.
ناوبری یکی از ارکان مهم در مشخص نمودن مسیر دقیق هر چیزی و رساندن آن به مقصد محسوب می شود. امروزه، انسان از این گونه ابزار در وسایل نقلیه متنوع (مانند، دوچرخه، موتور سیکلت، اتومبیل، اتوبوس، هواپیما، کشتی و سایر موارد دیگر) استفاده می کند تا از طریق کنترل موقعیت لحظه ای و هدایت آنها به سمت مقصد، در صرف زمان و هزینه، بهینه عمل نماید.
ناوبری، <strong class='sis-keyword'>مدرسه <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> مقطع متوسطه
 • یکی از کلیدی ترین پارامترها در یک عملیاتِ نجاتِ موفقیت آمیز، زمان است. دانستن مکان نقاط امدادی، تعیین بهترین مسیر امدادرسانی، دانستن مکان نقاط آسیب دیده و ... فاکتور زمان را کاهش داده و جان انسان های بیشتری را نجات می دهد.
عملیات امداد و نجات، <strong class='sis-keyword'>مدرسه <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> مقطع متوسطه
ناوبری و امداد و نجات، <strong class='sis-keyword'>مدرسه <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> مقطع متوسطه
 • مسیریابی برای گروه های کوهنوردی و طبیعت گردی بسیار مهم است.
 • مسیریابی های شهری روش مناسبی برای پیدا کردن سریع تر مقصد و کاهش وقت می باشد.

اگر موقعیت جغرافیایی مبدا و مقصد و جهت جغرافیایی معلوم باشد، ناوبری قابل انجام است.

با توجه به روش های توضیح داده شده در قسمت های قبل و با در نظر گرفتن معایب هر کدام از روش ها (دقت پایین و تقریبی بودن یکی از مهمترین عیوب مشترک تمامی روش های توضیح داده شده است)، نیاز است برای تعیین موقعیت دقیق و ناوبری، روش های دیگری جایگزین روش های قدیمی شود. از چند دهه اخیر و به دنبال پیشرفت علم و فناوری فضایی، استفاده از ماهواره ها، به دلیل خصوصیات منحصر بفردشان، جهت تعیین موقعیت و ناوبری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات