شنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰ ۴۷۱۶
چچ
مقدمه ای بر داده ها و سنجنده های سنجش از دور

مقدمه ای بر داده ها و سنجنده های سنجش از دور

به طور کلی عمل برداشت تصویر از کره زمین یا سیاره‌ ها را با استفاده از ماهواره، تصویر برداری ماهواره ای می گویند. ماهواره این عمل تصویر برداری را از طریق سنجنده های خود انجام می دهد.

هر وسیله ای که اشعه الکترومغناطیسی منعکس شده از پدیده های مختلف یا سایر انرژی های ساطع شده را جمع آوری نموده و به شکلی مناسب برای کسب اطلاعات از محیط اطراف ارائه دهد، سنجنده (sensor) نام دارد.

سنجنده های ماهواره ای با استفاده از توان تفکیک مکانی خود اطلاعات متنوعی از پدیده های زمینی دریافت نموده که تبدیل به داده های ماهواره ای مختلف می گردد. لذا، توان تفکیک مکانی سنجنده، حداقل ابعاد قابل تفکیک توسط سنجنده بوده که این واحد در یک تصویر ماهواره ای، به نام پیکسل مشخص می گردد. به عنوان مثال، اگر تصویری دارای اندازه پیکسل ۳۰ متر باشد یعنی توان تفکیک مکانی آن ۳۰ متر است. به عبارت دیگر، پدیده های کوچکتر از توان تفکیک مکانی بر روی تصویر قابل شناسایی نیستند.
در این بخش سعی شده تا داده ها و سنجنده های ماهواره ای مختلف را براساس توان تفکیک مکانی آنها به چند دسته تقسیم گردد و از طریق معرفی منابع هر یک، اطلاعات کلی در اختیار کاربران علاقمند قرار گیرد :


 1. ماهواره های سنجشی
  1. انواع و کاربرد
 • معرفی سامانه های الکترواپتیکی براساس توان تفکیک مکانی
 1. زیر سیستم ها و الزامات


 1. سامانه های راداری تصویربرداری

1. مقدمه بر تشکیل تصویر

2. تصویر برداری راداری پیشرفته

3. اعوجاجات در تصویر برداری راداری

4. تصحیحات هندسی در تصویر برداری راداری

5. اسپکل در تصاویر راداری

6.قطبش در تصاویر راداری

7. تداخل در تصاویر راداری

8. کالیبراسیون سنجنده های راداری


 1. سامانه های اپتیکی تصویربرداری

 1. مقدمه ای بر تشکیل تصویر
 1. مروری بر سامانه های تصویر ساز
 1. مروری بر آشکارسازهای تصویر برداری
 1. روش های تصویربرداری ماهواره ای
 1. مفاهیم و الزامات ماموریتی در طراحی
 1. ارزیابی عملکرد و کالیبراسیون


 1. کیوبست های تصویربرداری
  1. معرفی و مروری بر تجارت جهانی

 1. اتمسفر و انتشار امواج الکترومغناطیسی

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات