یکشنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰ ۳۶۴
چچ

سامانه های الکترواپتیکی با توان تفکیک مکانی پایین و متوسط

سامانه های الکترواپتیکی با توان تفکیک مکانی پایین و متوسط

AWT IMAGE

کوچکترین توان تفکیک مکانی این گروه از تصاویر ماهواره ای چیزی بین 100 متر تا 1 کیلومتر است. اینگونه داده های ماهواره ای معمولا در حالت چند طیفی در بخش های مرئی و مادون قرمز طیف نوری بدست می آیند. تواتر زمانی اینگونه ماهواره های سنجش از دور به دلیل گسترده بودن نوار برداشت سنجنده هایشان، به صورت روزانه یا چند روزه است. داده های ماهواره ای با توان تفکیک مکانی پایین یا متوسط برای تولید نقشه هایی با مقیاس 1.000.000 : 1 مناسب بوده و در کاربردهای زیر به وفور مورد استفاده قرار می گیرند :

  • تولید نقشه در ابعاد جهانی و قاره ای
  • پایش وضعیتن پوشش گیاهی منطقه
  • پیش بینی و مدلسازی سطح زیر کشت محصولات کشاورزی
  • پایش بلایای طبیعی با ابعاد وسیع
  • پایش یخچال ها و پوشش برف منطقه
  • پایش اقیانوس و اتمسفر

فهرست برخی از تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک مکانی پایین و متوسط

آرشیو داده تفکیک مکانی (متر) تعداد باند سنجنده ماهواره
2016 300 21 OLCI Sentine-3A
2016 500,1000 9 SLSTR Sentine-3A
2013 100 2 TIRS Landsat 8
2002 300 15 MERIS Envisat
2002 1000 4 VEGETATION2 SPOT 5
2000 250,500,1000 36 MODIS TERRA
1998 1000 4 VEGETATION1 SPOT 4
1997 188 2 WiFS IRS-1D
1997 1130 8 SeaWiFS OrbView-2
1996 188 2 WiFS IRS-1C

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات