دوشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰ ۲۱۵
چچ

سامانه های راداری با توان تفکیک مکانی مختلف

سامانه های راداری با توان تفکیک مکانی مختلف

AWT IMAGE

تصویر ماهواره های مشاهده زمین راداری، بر گرفته شده از بخش مایکروویو طیف الکترومغاطیس می باشد. سنجنده این گونه ماهواره های سنجش از دور بدلیل فعال بودنشان، قادرند در هر گونه شرایط آب و هوایی و هر ساعت از شبانه روز اقدام به تصویر برداری نماید. در حال حاضر، تصاویر ماهواره ای راداری با توان تفکیک مکانی متنوع (10 تا 20 متر) قابل دسترس هستند اما پیش بینی می گردد که در آینده بسیار نزدیک، امکان تصویر برداری راداری با وضوح یک متر نیز به واقعیت بپیوندد. اینگونه سنجنده های راداری در شرایطی نامناسب جوی و اقلیمی براحتی اقدام به تصویر برداری از محیط اطراف خود می نمایند. برخی از کاربردهای رایج تصاویر راداری به شرح زیر است :

  • نقشه سیل و مناطق سیل خیز
  • نقشه ژئو مورفولوژی زمین
  • پایش زمین لغزش
  • ردیابی کشتی ها و پایش دریا و آلودگی اقیانوس ها
  • نقشه یخچال ها و پایش نقشه جنگل های استوایی
  • تولید مدل ارتفاعی زمین

فهرست برخی از تصاویر ماهواره ای راداری با توان تفکیک مکانی مختلف

تاریخ آرشیو توان تفکیک مکانی (متر) تعداد پولاریزه سنجنده ماهواره
2014 1,3,100 1 PALSAR-2 ALOS-2
2008 3,8,12,18,25,30,40,50,100 1 SAR RADARSAT-2
2007 1,3,16 1 SAR TerraSAR-X
2006 10,20,30,100 1 PALSAR ALOS
2002 12.5 1 ASAR EnviSat
1996 8,25,30,35,50,100 1 SAR RADARSAT-1
1992 18 1 SAR JERS-1
Sentienl 1A ►2014.April.03
Sentienl 1B ►2016.April.22
80,250,400,25,100 1 C-SAR Sentinel-1A/1B

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات