دوشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۴۵۱
چچ

انواع و کاربرد ماهواره‌های سنجشی

با پرتاب ماهواره اسپوتنیک و آغاز عصر فضا در سال 1957، تصویربرداری فضایی از سطح زمین مهم‌ترین برنامه‌ای بود که توسط کشورهای پیشرو مورد توجه قرار گرفت؛ اهمیت این روش، جمع‌آوری داده‌های بیشتر در مدت زمانی کوتاه‌تر نسبت به دیگر روش‌ها است. ژوئن 1959 اولین ماهواره تصویربرداری به نام کرونا-KH1، توسط ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفت. این موفقیت دانشمندان را برآن داشت که دائما تجهیزات تصویربرداری با فناوری‌های پیشرفته‌تری جهت استفاده در ماهواره‌های سنجشی طراحی و ارائه نمایند.

با پرتاب ماهواره اسپوتنیک و آغاز عصر فضا در سال 1957، تصویربرداری فضایی از سطح زمین مهم‌ترین برنامه‌ای بود که توسط کشورهای پیشرو مورد توجه قرار گرفت؛ اهمیت این روش، جمع‌آوری داده‌های بیشتر در مدت زمانی کوتاه‌تر نسبت به دیگر روش‌ها است. ژوئن 1959 اولین ماهواره تصویربرداری به نام کرونا-KH1، توسط ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفت. این موفقیت دانشمندان را برآن داشت که دائما تجهیزات تصویربرداری با فناوری‌های پیشرفته‌تری جهت استفاده در ماهواره‌های سنجشی طراحی و ارائه نمایند.
کاربردهای متعدد محصولات متنوع فناوری رصد فضایی زمین در حوزه های مختلف همچون ننقشه برداری، کشاورزی، ;مدیریت بحران و مدیریت منابع نیز‌ بیانگر ضرورت توسعه بیش از پیش این فناوری است؛ به نحوی که شرکای بخش خصوصی و دولتی در این صنعت، برنامه های مدونی جهت دستیابی به تصاویری با کارآیی بهتر و کاربردهای جدیدتر تدارک دیده اند. همانگونه که در قسمت معرفی سکوها و سنجنده ها نیز اشاره شد، سنجنده ها براساس نوع عملکرد به دو دسته فعال و غیرفعال و براساس کارآیی در محدوده طیفی به دو دسته الکترواپتیکی و میکروویو تقسیم می شوند. نکته مهم، تفاوت قابل توجه فناوری سنجنده های الکترواپتیکی و سنجنده های میکروویو است. به موجب این تمایز، در ادامه به معرفی مختصری از سامانه های الکترواپتیکی و سامانه های راداری به عنوان عناصر اصلی ماهواره های سنجشی پرداخته شده است.
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات