دوشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۴۸۴
چچ

معرفی سامانه الکترواپتیکی (غیرفعال) لندست 8

عملیاتی شدن پروژه لندست در سال 1972 رویکرد جدیدی را در کشاورزی، محیط زیست، اکتشاف و استخراج منابع و نقشه برداری در سراسر جهان بوجود آورد (ماهواره های سری Landsat)؛ به نوعی که بسیاری از کشورها با درک قابلیت تصاویر ماهواره‌ای در مدیریت کلان و برنامه‌ریزی نظام‌مند، ضرورت تامین قابل اطمینان داده های ماهواره ای را برنامه راه خود قراردادند. در ادامه به معرفی بیشتر محموله تصویربرداری ماهواره لندست8 پرداخته شده است.
 
شکل 1 – نمایی از ماهواره لندست 8
ماهواره لندست8 با برنامه تصویربرداری از زمین در 11 فوریه 2013 به فضا پرتاب شد و در ارتفاع حدود 705 کیلومتر و شیب مداری 98.2 درجه در حال انجام ماموریت است. این ماهواره دو محموله الکترواپتیکی OLI (سنجنده رصد زمین) و TIRS (سنجنده فروسرخ حرارتی) را حمل می کند. محموله OLI دارای 8 باند طیفی با قدرت تفکیک مکانی 30 متر  و 1 باند پانکروماتیک با قدرت تفکیک مکانی 15 متر است. جدول زیر باندهای این محموله و کاربردهای آن را نمایش می‌دهد:
سامانه اپتیکی آن شامل یک تلسکوپ تله سنتریک 4 آینه‌ای با قطر 13.5 سانتی‌متر و فاصله کانونی 887 میلی‌متر است که میدان دیدی حدود 15 درجه در راستای عمود بر مسیر حرکت را فراهم می آورد. همچنین آرایه آشکارسازهای آن به نحوی مرتب شده اند که پهنای نوار تصویر حدود 185 کیلومتر را پوشش می دهند.
 
شکل 2 – نمایی از محموله OLI لندست 8
محموله TIRS نیز در دو باند با طول موج مرکزی 10.8 و 12 میکرون برای تولید تصاویر در ناحیه فروسرخ حرارتی طراحی شده است. تلسکوپ تصویربرداری این محموله دارای یک سامانه شکستی با 4 المان از جنس ژرمانیوم و زینک‌سلناید با فاصله کانونی 178 میلی‌متر و میدان دیدی حدود 15 درجه است. عرض برداشت این محموله نیز همانند محموله  OLI پوشش 185 کیلومتری را فراهم می آورد. جهت کاهش اثرات تابش حرارتی زمینه، دمای این سنجنده توسط یک سامانه تنظیم‌کننده دما کنترل می شود. نکته جالب توجه در طراحی این محموله،‌ وجود مکانیزمی جهت تغییر زاویه مشاهده زمین به سمت یک جسم سیاه و یا فضای تاریک است که این مهم جهت دستیابی به فرآیند کالیبراسیون رادیومتریک در مدار در نظر گرفته شده است.
 
شکل 3 – نمایی از محموله TIRS لندست 8
تاکنون سامانه‌های الکترواپتیکی غیرفعال در حوزه فضایی معرفی شده اند؛ در ادامه نیز به معرفی موردی لیدار به عنوان مهم‌ترین سامانه الکترواپتیکی فعال در این حوزه پرداخته شده است. در خصوص نحوه و چگونگی عملکرد این فناوری در این قسمت توضیح داده شده است؛ همچنین انواع و کاربردهای آن در این صفحه به صورت کامل بررسی شده است. در این بخش به معرفی ماهواره CALIPSO به عنوان یک پروژه عملیاتی لیدار فضابرد پرداخته شده است.
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات