یکشنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰ ۱۱۷۸
چچ
فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی سنجش از دور

فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی سنجش از دور

فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی سنجش از دور

مقدمه
با توجه به رشد روز افزون دانش سنجش از دور در طی سال های اخیر و توجه بیش از پیش دانش پژوهان و جامعه کاربران به این شاخه از علم و فناوری و همچنین فقدان یک واژه نامه الکترونیکی جامع در زمینه لغات تخصصی سنجش ازدور، تهیه و تدوین واژه نامه ای که توانایی تعریف و تشریح لغات و اصطلاحات فنی را به زبان فارسی دارا باشد، ضروری به نظر می رسد. درهمین راستا بخش سنجش از دور سازمان فضایی ایران بر آن شد تا با گردآوری مجموعه ای از لغات و اصطلاحات فنی در این زمینه، قدمی کوچک به منظور آشنائی جامعه کاربران سنجش از دور بردارد. مجموعه مذکور در غالب نسخه نخست، هم اکنون در لینک سنجش از دور وب سایت سازمان آماده بهره برداری است. بدیهی است در راستای ارتقاء، تکمیل و به روز رسانی این مجموعه، کمک و مساعدت کارشناسان، پژوهشگران و علاقه مندان به حیطه مذکور، الزامی خواهد بود. لذا نسخ بعدی واژه نامه پس از تهیه و تنظیم دراختیار جامعه کاربران قرار خواهد گرفت.

منابع مورد استفاده

  • اصول سنجش از دور، مولف: پل کوران، مترجم: رضا حائز، ویراستار: پرویز تاریخی، مرکز سنجش از دور ایران، چاپ: تابستان 1374
  • آشنایی با فن سنجش از دور و کاربرد در منابع طبیعی، تالیف: دکتر محمود زبیری و مهندس علیرضا مجد، ناشر: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ: پائیز 1383
  • سنجش از دور (اصول و کاربرد)، تالیف:دکتر حسن علیزاده ربیعی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، چاپ: بهار 1374

دستورالعمل استفاده از واژه نامه
مجموعه فوق در غالب جدول و به دو صورت انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی تنظیم شده است. جهت سهولت جستجو و دسترسی بهتر به لغات، مجموعه بر اساس ترتیب حروف الفبای فارسی و انگلیسی تنظیم شده که انتخاب لینک مربوطه، جدول مورد نظر آن را ارائه می دهد.


فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی سنجش از دور

انگلیسی به فارسی
فارسی به انگلیسی
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب فرهنگ اصطلاحات فنی