دوشنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۱۳۸
چچ

ارائه خدمات اتاق تاریک تمیز با کلاس 10000

اتاق تاریک تمیز، با پوشش رنگ دیواره سیاه ضد بازتاب جهت انجام تست های کالیبراسیون انواع حسگرهای تصویربرداری، انجام عملیات طیف سنجی و تمامی آزمایش های اپتیکی حساس به نور محیط در محل آزمایشگاه ملی سنجش از دور در حال بهره برداری است.

اتاق تاریک تمیز، با پوشش رنگ دیواره سیاه ضد بازتاب جهت انجام تست های کالیبراسیون انواع حسگرهای تصویربرداری، انجام عملیات طیف سنجی و تمامی آزمایش های اپتیکی حساس به نور محیط در محل آزمایشگاه ملی سنجش از دور در حال بهره برداری است.
 
مشخصات اتاق تاریک تمیز
کلاس اتاق تاریک 10000
مساحت 60 متر مربع
ارتفاع سقف 2.8 متر
سیستم تهویه مشترک با سیستم تهویه اتاق تمیز
دمای اتاق 3+-23 درجه سانتی گراد
پوشش کف کنداکتیو
•••
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات