دوشنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۱۹۲
چچ

تست بدست آوردن نویز الگو ثابت (Fixed-pattern noise)

وجود نویز الگو ثابت در یک حسگر نشان دهنده تفاوت حساسیت پیکسل های مختلف حسگر دوربین به یک شدت تابشی یکسان می باشد که باید اثر آن در تصاویر اخذ شده اصلاح گردد.

وجود نویز الگو ثابت در یک حسگر نشان دهنده تفاوت حساسیت پیکسل های مختلف حسگر دوربین به یک شدت تابشی یکسان می باشد که باید اثر آن در تصاویر اخذ شده اصلاح گردد. برای مقایسه حساسیت پیکسل ها و بدست آوردن این نویز، لازم است تمام پیکسل ها به طور همزمان تحت تابش یک منبع نور یکنواخت قرار بگیرند. با توجه به مجهز بودن آزمایشگاه ملی سنجش از دور به تجهیز کره ادغام با ویژگی های ذکر شده در ذیل که اصلی ترین تجهیز جهت انجام این تست است، و همچنین نرم افزار محاسباتی جهت انجام تست که توسط کارشناسان آزمایشگاه توسعه داده شده است، امکان انجام این تست برای حسگرهای مورد استفاده در سیستم های تصویربرداری در محدوده مرئی و مادون قرمز نزدیک، با کاربردهای زمینی، هوایی و فضایی در آزمایشگاه ملی سنجش از دور وجود دارد.
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات