یکشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۱۳۷
چچ

تست یافتن پیکسل های بد حسگر تصویربرداری

پیکسل های بد شامل دو دسته پیکسل های داغ و پیکسل های مرده می باشد.

پیکسل های بد به دسته ای از پیکسل های حسگر سیستم تصویربرداری اطلاق می شود که در شدت تابش های مختلف، پاسخ صحیحی نداشته یا پاسخ های غیر خطی گزارش می کنند. پیکسل های بد شامل دو دسته پیکسل های داغ و پیکسل های مرده می باشد. پیکسل های مرده به پیکسل هایی اطلاق می شود که بدون هیچ گونه حساسیت به تابش ورودی، همواره عدد دیجیتال ثابت یا تقریبا ثابت را گزارش می کنند و معمولا در تصاویر ثبت شده به صورت نقاط سفید یا سیاه دیده می شوند. همچنین پیکسل های داغ به پیکسل هایی اطلاق می شود که بدلیل ایراد در ساختار آنها عموما عددی بالاتر از پیکسل های دیگر دارند و عدد دیجیتالی گزارش شده به تابش دریافتی متناسب نیست. انجام این تست نیازمند تجهیزات خاص و نرم افزارهای محاسباتی است. با توجه به مجهز بودن آزمایشگاه ملی سنجش از دور به تجهیز کره ادغام با ویژگی های ذکر شده در ذیل که اصلی ترین تجهیز جهت انجام این تست است و همچنین نرم افزار محاسباتی جهت انجام تست که توسط کارشناسان آزمایشگاه توسعه داده شده، امکان انجام این تست برای حسگرهای مورد استفاده در سیستم های تصویربرداری در محدوده مرئی و مادون قرمز نزدیک با کاربردهای زمینی، هوایی و فضایی در آزمایشگاه ملی سنجش از دور وجود دارد.آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات