پنجشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۹۳۸
چچ

محاسبه و تست نسبت سیگنال به نویز SNR

عبارت (SNR) مخفف Signal to Noise Ratio به معنی نسبت سینگال به نویز است. در اینجا سیگنال به میزان کیفیت و نویز به میزان اختلال اشاره می کند. اندازه گیری نسبت سیگنال به نویز (SNR) یکی از معیارهای اصلی سنجش کیفیت یک سیستم تصویربرداری است.

عبارت (SNR) مخفف Signal to Noise Ratio به معنی نسبت سینگال به نویز است. در اینجا سیگنال به میزان کیفیت و نویز به میزان اختلال اشاره می کند. اندازه گیری نسبت سیگنال به نویز (SNR) یکی از معیارهای اصلی سنجش کیفیت یک سیستم تصویربرداری است. این کمیت به عنوان یکی از معیارهای اصلی برای مقایسه ی سیستم های تصویربرداری مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
از اینرو، انجام این تست به عنوان یکی از اصلی ترین مراحل تست و کالیبراسیون سنجنده های فضایی و سیستم های تصویربرداری در دستور کار آزمایشگاه کالیبراسیون قرار گرفته است.  با توجه به تجهیزات موجود در آزمایشگاه ملی سنجش از دور سازمان فضایی ایران و همچنین نرم افزار های محاسباتی مناسب که توسط کارشناسان آزمایشگاه توسعه داده شده است، توانایی انجام این تست برای سیستم های تصویربرداری (با قطر دهانه ورودی کمتر از ۳.۵ سانتی متر) در محدوده مرئی و مادون قرمز نزدیک، با کاربردهای زمینی، هوایی و فضایی در دما و فشار محیط آزمایشگاه وجود دارد. علاوه بر اندازه گیری عملی نسبت سیگنال به نویز، محاسبه این کمیت به صورت تئوری و از طریق شبیه  سازی توسط نرم افزار، یکی از مراحل اصلی در طراحی محموله های تصویربرداری هوایی و فضایی می باشد. این محاسبات با پیش بینی SNR محموله تصویربرداری در شرایط مختلف تصویربرداری به طراحان و سازندگان کمک می کند طراحی بهتر و انتخاب قطعات مناسبتری جهت ساخت محموله داشته باشند.
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات