سه شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۱۸۳
چچ

کالیبراسیون رادیومتریک درون آزمایشگاهی

اهمیت کالیبراسیون سنجنده ها، زمانی مشخص می شود که داده های خام یک سنجنده را در اختیار داشته باشیم. این داده ها به تنهایی عددهای فاقد واحد فیزیکی هستند. هر سنجنده دارای بهره (Gain) و آفست ویژه خود است که در تولید داده های خروجی تاثیر گذار می‌باشد.

اهمیت کالیبراسیون سنجنده ها، زمانی مشخص می شود که داده های خام یک سنجنده را در اختیار داشته باشیم. این داده ها به تنهایی عددهای فاقد واحد فیزیکی هستند. هر سنجنده دارای بهره (Gain) و آفست ویژه خود است که در تولید داده های خروجی تاثیر گذار می‌باشد. در نتیجه، فرایند کالیبراسیون سنجنده با شناخت پارامترهای تاثیر گذار آن انجام می‌شود. کالیبراسیون رادیومتریک به بررسی رفتار و پاسخ دهی سنجنده در باندهای مختلف طیفی از نقطه نظر رادیومتریک می‌پردازد. به عبارت دیگر در این نوع از کالیبراسیون، موقعیت ثبت اطلاعات مطرح نبوده و صرفا رفتارشناسی و تنظیم نحوه پاسخ دهی هر کدام از اجزاء سنجنده برای ثبت شدت امواج الکترومغناطیسی، مورد بررسی قرار می‌گیرد. تشخیص پدیده های مختلف جغرافیایی از تصاویر هوایی و ماهواره ای به واسطه تفاوت رفتار طیفی پدیده های مختلف است. بنابراین طبق اصل مفهومی سنجش از دور، در صورتی که بتوان رفتار طیفی پدیده های مورد تصویر برداری را از طریق تصاویر ثبت شده از آنها بازسازی نمود، تشخیص ماهیت و حتی مشخصات عوارض و پدیده های مورد تصویربرداری ممکن خواهد شد.
به طور خلاصه هدف از کالیبراسیون رادیومتریک یک سنجنده، بدست آوردن ضرائب بهره و آفست، ضرائب کالیبراسیون مطلق و پاسخ طیفی سنجنده می باشد. برای انجام فرایند کالیبراسیون رادیومتریک درون آزمایشگاهی به تجهیزات خاصی نظیر کره ادغام و کدهای محاسباتی مناسب نیاز است. با توجه به مجهز بودن آزمایشگاه ملی سنجش از دور به تجهیزات لازم و بهره مندی از نرم افزارهای مناسب که توسط کارشناسان آزمایشگاه توسعه داده میشود، امکان انجام کالیبراسیون رادیومتریک انواع سیستم های تصویربرداری هوایی و فضایی با قطر دهانه ورودی کمتر از 3.5 سانتی متر، در محدوده طول موجی مرئی و مادون قرمز نزدیک وجود دارد.
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات