یکشنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰ ۱۲۰
چچ

خدمات و توانائی های قابل ارائه

خدمات و توانائی های قابل ارائه بخش سنجش از دور سازمان فضایی ایران بطور کلی شامل اجرای پروژه های عملیاتی و تحقیقاتی در زمینه های گوناگون از قبیل منابع طبیعی، خاک شناسی، منابع آب، زمین شناسی، جنگل ها و مراتع، محیط زیست، مدیریت سواحل، هواشناسی، حوادث غیر مترقبه، بلایای طبیعی، انرژی، توسعه شهری و سایر موارد با بهره گیری از انواع اطلاعات (ماهواره ای و غیر ماهواره ای) و نرم افزارهای تخصصی مرتبط می باشد. لذا:

  • اخذ تصاویر ماهواره ای و آرشیو آنها جهت ارائه به جامعه کاربران (کلیه اطلاعات ماهواره ای برای انجام پروژه های دانشجویی و تحقیقاتی آماده ارائه می باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر دستورالعمل ارائه تصاویر ماهواره ای را مطالعه فرمائید).
  • ایجاد پایگاه های اطلاعاتی و سامانه اطلاعات جغرافیایی و طراحی و تولید نرم افزارهای تخصصی با اهداف و موضوعات متنوع
  • تولید انواع نقشه های موضوعی از قبیل کاربری اراضی، فرم اراضی، پوشش گیاهی
  • تولید مدل رقومی سطح زمین در مقیاس های مختلف
  • تولید محصولات و کاربردی نمودن تصاویر ماهواره ای، مانند شاخص پوشش گیاهی و درجه حرارت سطح دریا (SST)
  • تولید اطلاعات خام و ارائه خدمات تحت وب به جامعه کاربران
  • اجرای پروژه های مطالعاتی امکان سنجی برای معرفی قابلیت های تصاویر جدید ماهواره ای به جامعه کاربران

سازمان فضایی ایران با بهره گیری از داده های مختلف (ماهواره ای و غیر ماهواره ای) و سیستم های اطلاعات جغرافیایی اقدام به اجرای پروژه های متعددی در زمینه های مختلف از زمان مرکز سنجش از دور سابق تا کنون نموده است که جهت اطلاع رسانی به جامعه کاربران به نمونه هایی از آنها اشاره می گردد.
پروژه های سنجش از دور

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات