۰۰:۰۰ ۲۱۱۰
چچ

ردیابی ماهواره

از جمله مهم‌ترین ارکان استقلال در برنامه‌های فضایی هر کشور، داشتن توانایی ردیابی و تعیین مدار ماهواره‌ ها است. مشکل آنجاست که ماهواره ها بدلیل عواملی مانند اصطکاک، گرانش سیارات بزرگ منظومه شمسی،‌ماه، خورشید و بسیاری از عوامل دیگر،‌همواره دارای تغییرات ناچیز مداری هستند.

داده های دوخط ماهواره ای TLE (Two Line Elements)
از جمله مهم‌ترین ارکان استقلال در برنامه‌های فضایی هر کشور، داشتن توانایی ردیابی و تعیین مدار ماهواره‌ ها است. مشکل آنجاست که ماهواره ها بدلیل عواملی مانند اصطکاک، گرانش سیارات بزرگ منظومه شمسی،‌ماه، خورشید و بسیاری از عوامل دیگر،‌همواره دارای تغییرات ناچیز مداری هستند. ردیابی و کنترل این ماهواره ها توسط مراکزی بین المللی بطور روزانه و حتی ساعتی انجام شده و نتایج مشاهدات مکان یابی به شکل داده های TLE علاوه بر ارسال به مراکز دولتی و شرکتهای صاحب ماهواره، بر روی شبکه اینترنت هم قرار می گیرد. یکی از فواید ردیابی دقیق ماهواره ها،‌ پیش بینی محل ماهواره ها در آینده به منظور اجتناب از برخورد با زباله های فضایی می باشد.
TLE، بخصوص در حوزه ماهواره های سنجش از دور، ‌اطلاع از عدم در دسترس بودن داده ی ماهواره ای در مکان و زمانی خاص در سطح زمین می باشد. با تلفیق داده های مربوط به وضعیت ماهواره در مدار خود و نیز اطلاعات مربوط به پهنای تصویربرداری سنجنده ها، می توان پوشش ماهواره ها را در سطح زمین مشخص نمود. درصورت عدم دسترسی به داده ی ماهواره ای مورد نیاز در آن منطقه، می توان در مورد ضرورت انجام عملیات تصویربرداری هوایی با استفاده از هواپیما یا پهپاد تصمیم گیری نمود. کاربرد دیگر TLE، مشخص نمودن زمان و مکان خاص ماهواره در آینده است. بطوریکه، ‌چه ماهواره هایی از فراز منطقه ی مورد نظر ما عبور می نمایند. در اینصورت، در خواست به موقع به منظور دسترسی و خرید آن داده ها یا تنظیم برنامه ی عملیات میدانی امکان پذیر خواهد گشت.
با کلیک بر روی تصویر زیر، برنامه شبیه ساز ردیابی ماهواره اجرا شده و امکان ردیابی لحظه ای ماهواره های مختلف در آسمان امکان پذیر می باشد. به منظور مشاهده حرکت ماهواره ها در مدارات مختلف در سرعت حرکت واقعی ماهواره ها اغراق شده است.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات