۰۰:۰۰ ۱۱۲۵
چچ

کودکان و نوجوانان

AWT IMAGE

ایجاد فضای مناسب برای درک بهتر علم و فناوری فضایی، آشنا نمودن مردم با تلاش‌ها و فعالیت‌هایی که در حوزه فناوری سنجش از دور اتفاق افتاده و آگاهی دانش آموزان با مسیر اختراعات و شکل‌گیری دستگاه هایی چون ماهواره از چشم اندازهای این بخش محسوب می گردد. بعلاوه، انتظار می‌رود بخش کودک و نوجوان پرتال سنجش از دور، مکانی برای برانگیختن ذهن و تخلیه هیجانات در راستای انجام فعالیت‌های علوم فضایی باشد، زیرا هیجانات بیشتر، موجب علاقه‌مندی و تفکرات بیشتر دانش آموزان به انجام فعالیت‌های علمی در این حوزه می گردد. از دیگر اهداف شکل گیری این بخش، آشنایی عموم مردم با نقش علوم فضا به خصوص فناوری سنجش از دور به زبانی ساده در توسعه زندگی شخصی و جامعه خواهد بود.

AWT IMAGE

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب کودکان/نوجوانان