۰۰:۰۰ ۱۷۹۶
چچ
آشنایی با فناوری سنجش از دور برای مدیران و مسئولین

آشنایی با فناوری سنجش از دور برای مدیران و مسئولین

آشنایی با فناوری سنجش از دور برای مدیران و مسئولین

لوگوی مدرسه <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع مدیران/مسئولین در پرتال سنجش ازدور
سرفصل های آموزش سنجش از دور برای مدیران و مسئولین، موارد زیر را شامل می گردد.
 1. آشنایی با تاریخچه ی تصویر برداری هوایی از سطح زمین
 2. تاریخچه، نقش و اهمیت تصویربرداری ماهواره ای (سکوهای مشاهده زمین)
 1. آشنایی با مبانی سنجش از دور
 1. نگاهی کوتاه به پردازش تصویر ماهواره ای و تکنیک های آن
 2. سیستم های اطلاعات جغرافیایی و نقش آن در سنجش از دور
 3. آشنایی با کاربرد های فناوری سنجش از دور مقطع دانشجویان
 4. ستجش از دور و سازمانها
 5. نقش سنجش از دور در حوزه های مختلف مدیریتی
 1. نقش سنجش از دور در سیستم های حمایت از تصمیم گیری
 2. معرفی برخی از تحلیل های کاربردی GIS
 3. زنجیره ارزش در پایش زمین
 4. مزایای اجتماعی اقتصادی بکار گیری فناوری سنجش از دور در مدیریت بحران
 5. کاربرد پهپاد در ساخت و ساز
 6. اثرات اجتماعی - اقتصادی بالفعل و بالقوه فناوری سنجش از دور
 7. سنجش از دور، فناوری نظارت بر محصولات کشاورزی و مدل‌ کردن آنها
 8. مدیریت محیط زیست و زیست‌ بوم با بهره گیری از فناوری سنجش از دور
 9. کاربرد فناوری سنجش از دور در برآورد اطلاعات نیازهای حیاتی انسان
 10. پایش ماهواره ای ریسک آتش سوزی
 11. معرفی کاربرد های نوین در سنجش از دور

در تهیه محتوای بندهای 1، 2، 3 و 7 از منبع زیر استفاده شده است :

- Stanley Aronof, Remote Sensing for GIS Managers, ESRI Press, California

منابع سایر بندها در انتهای هر قسمت ذکر گردیده است.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات